8. Açı Okulları Go Turnuvası / 8th Açı Schools Go Tournament

2 Nisan 2019, Salı / Tuesday, April 2, 2019

Açı Okulları’nın ev sahipliğinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri için düzenlenen 8. Açı Okulları Go Turnuvası, 2 Nisan 2019 Salı günü Sarıyer’de gerçekleştiriliyor. Her sene artan bir ilgiyle gelişen Açı Okulları Go Turnuvası, öğrencilerin kendilerini sınarken yeni dostluklar kazanması ve ulusal turnuvalara hazırlanması işlevini de üstleniyor.

Jointly organized by Açı Schools, 8th Açı Schools Go Tournament for primary and elementary school students will be held on Tuesday April, 2, 2019 in Sarıyer. Growing and enjoying more and more interest each year, Açı Schools Go Tournament provides an opportunity to the students to test themselves, and also enables them to make new friends and prepare for national tournaments.

Adres / Address: Valide Sultan Cad. Alay yolu No:2 34473 Sarıyer / İstanbul
Telefon / Phone: (0212) 349 41 00
Öğretmen / Teacher : Gülşah Gül (gulsah.gul@acischools.k12.tr)

Başvuru Formu / Application Form

Ad Soyad / Name Surname (*)

Okul Adı / School Name (*)

Sınıf / Grade (*)

E-Posta Adresi / E-Mail Address (*)

Telefon Numarası / Phone Number