Kayıt Kabul Süreci

Açı Okulları’nın eğitim ve öğretim felsefesinin temelini öğrencinin mutlu, özgüvenli, fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olması oluşturur. Açı Okulları’nın kayıt prosedürleri bu amaca hizmet eder.

 • Tüm kayıtlar Açı Okulları’nın belirlediği kontenjan sayıları doğrultusunda alınır.

 • Öğrenci için başvurulan sınıfta yer yok ise aday veliler Açı’da okuyan öğrencilerin kayıt yenileme tarihlerinden sonra, okul ile irtibata geçme ve kayıt yaptırma konusunda bilgilendirilirler.

 • Eğitim-öğretim yılı başladıktan sonra, aynı yıl için, ara dönemde sadece yurt dışından kayıt kabul edilir.

 • Ara sınıf kayıtlarında aday öğrenci ilkokul ve ortaokul kademesinde ise okulda 1 tam gün, 1. sınıfa aday öğrenciler ise ilkokul hazırlık sınıfında yarım gün geçirirler. Bu süre içinde Açı öğrencileri ile birlikte öğrenim etkinliklerine katılır; öğrencilerin sosyal ve duygusal tutumunun yanı sıra Türkçe, İngilizce ve matematik derslerindeki akademik becerileri gözlemlenir. Okul öncesinde ise sosyal duygusal gelişimi ve İngilizce becerileri gözlemlenir. Gerekli görüldüğü takdirde öğrencinin bir önceki okulundan alınan akademik, sosyal ve duygusal gelişimi ile ilgili rapor ve bilgiler (karne ve diğer gelişim raporları) veliden talep edilir.

  Ortaokul ve lise kademesinde aldıkları değerlendirmelerde %70 ve üzeri başarı gösteren aday öğrenciler, başvuru sırasına göre Açı Okulları’na kayıt olur. En yüksek değerlendirme sonucuna göre öğrencilerin kayıt önceliği yoktur.

 • Ara sınıf kayıtlarında yurt dışında uluslararası okullarda okuyan öğrencilerin kesin kayıt için denklik belgelerini sunmaları gerekir.

 • Açı Okulları; öğrencilerin sınıf, arkadaş ya da öğretmen tercihleri konusunda veli ya da üçüncü şahıslardan gelen hiçbir talebi kabul etmez.

 • Açı Okulları sadece lise seviyesinde başarı bursu başvurusu kabul eder.

 • Kesin kayıt yaptırmak için veliler okulun belirlediği günlerde banka sözleşmesini imzalar ve gerekli belgeleri okula teslim eder.

 • Öğretim yılı başlamadan, kayıtlarını iptal edenlere yıllık ücretin tamamı iade edilir.

 • Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara ödemiş oldukları miktarın, öğrenim gördüğü günlere dair ödemenin dışında kalan kısmı iade edilir.