Kayıt Kabul Süreci

Açı Okulları’nın eğitim ve öğretim felsefesinin temelini; öğrencinin mutlu, özgüvenli, fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olması oluşturur.

  • Tüm kayıtlar, Açı Okulları’nın belirlediği kontenjan sayıları doğrultusunda alınır.

  • Öğrenci için başvurulan sınıfta yer yok ise aday veliler Açı’da okuyan öğrencilerin kayıt yenileme tarihlerinden sonra, okul ile irtibata geçme ve kayıt yaptırma konusunda bilgilendirilirler.

  • Eğitim-öğretim yılı başladıktan sonra, aynı yıl için, ara dönemde; sadece yurt dışından kayıt kabul edilir.

  • Ara sınıf kayıtlarında aday öğrenci ilkokul ve ortaokul kademesinde ise okulda 1 tam gün, 1. sınıfa aday öğrenciler ise ilkokul hazırlık sınıfında yarım gün geçirirler. Aday öğrenciler; bu süre içinde Açı öğrencileri ile birlikte öğrenim etkinliklerine katılırlar. Öğrencilerin sosyal ve duygusal tutumunun yanı sıra Türkçe, İngilizce ve matematik derslerindeki akademik becerileri gözlemlenir. Okul öncesinde ise aday öğrencilerin İngilizce becerileri ile sosyal ve duygusal gelişimleri gözlemlenir. Gerekli görüldüğü takdirde öğrencilerin bir önceki okulundan alınan akademik, sosyal ve duygusal gelişimi ile ilgili rapor ve bilgiler (karne ve diğer gelişim raporları) veliden talep edilir.

  • Ortaokul ve lise kademesi aday öğrencileri, aldıkları değerlendirmelerde %70 ve üzeri başarı göstermeleri durumunda, başvuru sırasına göre Açı Okulları’na kaydolur.

  • Ara sınıf kayıtlarında yurt dışında uluslararası okullarda okuyan öğrencilerin kesin kayıt için denklik belgelerini sunmaları gerekir.

  • Açı Okulları; öğrencilerin sınıf, arkadaş ya da öğretmen tercihleri konusunda veli ya da üçüncü şahıslardan gelen hiçbir talebi kabul etmez.

  • Açı Okulları, başarı bursu başvurusunu sadece lise seviyesinde kabul eder.

  • Veliler; kesin kayıt yaptırmak için okulun belirlediği günlerde, banka sözleşmesini imzalar ve gerekli belgeleri okula teslim eder.

  • Öğretim yılı başlamadan kayıtların iptal edilmesi durumunda ödenen ücretin tamamı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra kayıtların iptal edilmesi durumunda ise MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri doğrultusunda %10 kesinti yapılır ve öğrencinin okula devam ettiği gün sayısının bedeli tahsil edilir.