Açı Okul Öncesi kulüpleri küçük yaştaki öğrencilerin fiziksel, tinsel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak, onların bireysel yeteneklerini erken yaşta keşfetmek, var olan ya da gelişmekte olan ilgilerini beslemek için yapılandırılmıştır.

Sanat, spor, müzik dallarında sunulan bu çalışmalar öğrencinin ilköğretim ve daha sonraki yaşantısındaki seçimlerinin temelini oluşturur. Spor etkinliklerini seçen öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ilköğretim yıllarında okul takımlarında yer alma fırsatı bulurlar. Aikido, Jimnastik, Basketbol, Pilates ve Bale, Akıl Oyunları, Satranç, Piyano gibi etkinlikler okul saatlerinden sonra ya da hafta sonu Açı Müzik Okulu ve Açı Spor Okulu bünyesinde yapılır.

Gr1-4 arası sınıflarımızda öğrencilerin ilgi duydukları alanı seçebilmeleri için rotasyonlu etkinlik zamanlarımız bulunmaktadır. Etkinlikler haftada 2 ders saati sürer. Öğrenciler şubelerine göre “Rotasyon Grupları” ve “Sunum Grupları” olarak 2 gruba ayrılır. Rotasyon gruplarında yer alan öğrenciler; 1. yarıyıl içinde spor, satranç, bilim teknik ve el sanatları etkinliklerine dönüşümlü olarak katılır. Sunum grupları dans, drama ve müzik etkinlikleri olarak ortak bir tiyatro gösterisi hazırlar ve dönem sonunda hazırladıkları bu gösteriyi sunarlar. Rotasyon grupları 4-5 haftada 1 dönüşürken sunum grupları tüm dönem boyunca aynı etkinlikte kalır. 2. yarıyıl, sunum yapan öğrenciler rotasyonlu etkinlik derslerine, etkinlik derslerinde yer alan öğrenciler ise sunum grubuna geçerler.

Rotasyonlu Etkinlikler: Dans, El Sanatları, Drama, Spor, Müzik, Satranç, Bilim ve Teknik, Go, Destination Imagination, Dergi

Ortaokulda seçmeli dersler iki kategoriye ayrılarak öğrencilere ilgi duydukları konularda eğitim alabilme ve uygulama yapabilme fırsatı sunar. “Seçmeli Ders 1” kategorisinde; “Fen – Matematik”, “Kültür – Toplum” ve “Teknoloji – Strateji” başlıkları altında yer alan derslerle öğrenciler, akademik olarak ilgi duydukları alanlar doğrultusunda uygulama yapabilecekleri, projeler yaratabilecekleri, okullar arası turnuva, yarışma veya paylaşımlara katılabilecekleri ortamlarda yer alır. “Seçmeli Ders 2” kategorisi ise “Sahne Sanatları”, “Müzik” ve “Görsel Sanatlar” altında açılan derslerden oluşur ve her öğrencinin sanatın bir dalında eğitim alarak kendini sanatla ifade etmesini, yaratıcılığını, sunum becerilerini ve estetik duygusunu geliştirmesini hedefler.

“Seçmeli Ders 1” ve “Seçmeli Ders 2” kategorileri altında öğrencilerin eğitim alabileceği alanları aşağıda görebilirsiniz:

Seçmeli Ders 1: Fen – Matematik (Bilim Kulübü, Fen Mutfağı, Akıl Oyunları) / Kültür – Toplum (Açı Dergisi, Film Atölyesi, Global Connection, Sosyal Sorumluluk, Eco-School, Çantam Sırtımda, Düşünme Sanatı, Radyo, Francofolie) / Teknoloji – Strateji ( Go, Satranç, Dijital Tasarım, Destination Imagination, Maker)

Seçmeli Ders 2: Görsel Sanatlar (Sanat, Heykel, Endüstriyel Tasarım, Fotoğraf) / Müzik (Ritim, Koro, Keman, Gitar, Saksafon, Yan flüt, Çello, Trompet) / Sahne Sanatları (Tiyatro, Dans)

Okul kulüplerinin öğrenim deneyimi adı altında toplanmasının nedeni, öğrenimin yaşam boyu sürmesi ve bireysel bir yolculuk olmasıdır.

Bu öğrenim, ALE, sosyal sorumluluk projeleri ve kulüplerle sınıf içi öğrenimin ötesine geçmekte, yaşama kültüründe önemli bir paya sahip olan müzik ve sanat deneyimlerinin yanı sıra, günümüzün teknolojinin etkisiyle hızla değişen iletişim ve insan ilişkilerine dair öğrenim fırsatları da yaratmaktadır.

ALE, bireyi; özgün düşüncelerin ve farklı yönlerin keşfedildiği bu yolculukta bazı sıradışı, yaratıcı ve etkili örnekleri görmeye davet eder.

Pandemi Dönemi Kulüpler: https://youtu.be/HbiTu1RHZpk

2018 – 19 Tüm Kulüplerde Yapılanlar: http://media.acischools.k12.tr/play.html?folder=2843

2017 – 18 Tüm Kulüplerde Yapılanlar: https://youtu.be/afEeSSA4DtQ

Öğrencilerin katılabilecekleri kulüpleri aşağıda görebilirsiniz:

Gazete Kulübü

Öğrencinin ilgi alanı (bilim, sinema, edebiyat vb.), dünya gündemi veya okul yaşantısı ile ilgili yazılar, videolar, röportajlar hazırlayarak sosyal medya hesaplarından veya web sitesinden paylaşır. Okuldaki ilginç makaleleri de bu platformda toplayıp yayınlar. Yazma, röportaj veya habercilik denemeleri yapmak isteyen öğrenciler icin önemli bir paylaşım deneyimi…

Web Adresi:
http://www.therightangle.co/

Instagram Adresi:
https://www.instagram.com/tra_therightangle/

MUN (Model United Nations)

Uluslararası İlişkiler / MUN; üye öğrencilerin uluslararası ilişkiler, dış politika ve uluslararası kuruluşlar alanında bilgi edinmesini sağlar. Çeşitli küresel sorunlar üzerine araştırmaları, düşünmeleri ve tartışmaları için gerekli ortamı yaratır. Model Birleşmiş Milletler ve Avrupa Hükümetleri simülasyonu ile küresel farkındalık kazanmaları ve küresel bilinç edinmeleri için çalışır.

Debate / Münazara

Debate / Münazara; öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirerek tartışmalara mantıklı ve ikna edici stratejik yaklaşımlar getirmelerine; bu yolla sosyal, siyasi ve ekonomik bilgilerini genişletmelerine yardımcı olmak amacıyla çalışan ve okulu yurt içi, yurt dışı turnuvalarda temsil eden bir kulüptür. Dileyen öğrenciler uluslararası ve İngilizce turnuvalar, dileyen öğrenciler ise Türkçe ve yurt içi turnuvalara yoğunlaşarak çalışır.

Film & Theatre Culture

Film, tiyatro, müzikal ve edebi eserler üzerinden analizler ve okumalar yaparak genel kültür seviyemizi geliştirmek Culture Club’ın en önemli hedefidir. Gösterimde olan filmleri takip ederken bir yandan da film festivallerine katılarak dünya sinemasında da haberdar olmayı hedefler. Kültürel ve sanatsal etkinlikleri organize etme becerisi ve katılımı konusunda alışkanlık sağlanması önemli kazanımlarındandır.

Instagram Adresi:
https://www.instagram.com/aci_filmtheatre/

TEDx

Paylaşmaya değer fikirler” platformu TED; insanların zihinlerinde yeni pencereler açmak ve onlara ilham vermek, hayatımızda yeni dönüm noktaları oluşturmak amacındadır. Bu amaç doğrultusunda; yerel/ evrensel temaları seçer ve konuşmacıların hayatlarından kesitleri, düzenlediği konferanslarda sergiler.

Instagram adresi:
https://www.instagram.com/tedxacihighschool/

Think Club

Think Club; fikir üretmenin önündeki düşünsel ve kültürel engelleri kırmak, sıradan düşünce kalıplarına bağlılığı azaltmak, özgür ve yaratıcı düşünceyi teşvik etmek amacıyla hazırlanmış bir programdır. 21 yüzyılın düşünme biçiminde köklü değişiklik yapan Kuantum teorisi, Kaos teorisi, Modern Nöroloji, Sistemler teorisi ve Sibernetik yaklaşımının anlatımıyla başlar. Programın ileri seviyesi ise felsefenin bize yol açan, tarihsel anlamda sıçramaların gerçekleştiği devrimci düşünce uğraklarını gezerek, yaratıcı düşüncenin doğasının kavranmasına yardımcı olur.

Business Club / Finans

Finans, öğrencilerin iki konu çerçevesinde çalışacağı bir kulüptür. Öncelikle, okuldaki tüm kulüplerin ve Sosyal Sorumluluk gruplarının finansal planlamasını yapar. Tüm para girişleri takip edilir ve verimli harcamanın sağlanması konusunda tüm CİVE ve CLUB gruplarıyla çalışır. Aynı zamanda geleneksel finans sistemi ve yeni gelişen sistemlerin işleyişlerini inceler, borsa, indexler, kripto para vb. yatırım araçlarını gerçek örnekler üzerinden analiz eder, öğrendiği terim ve teorileri pratik örnekleriyle birlikte istediği bir yöntemle projelendirir.

Business Club / Wake - Up Cafe

Wake-Up; öğrencilerin cafe işletmeciliği ile insan yönetimi, satın alma, pazarlama, programlama, sponsor bulma, finans, müşteri memnuniyeti, strateji gibi aşamaların her birini tüm sorumluluklarıyla yerine getirerek işletme süreçlerini öğrendikleri bir kulüptür.

Business Club / Açı Store

Açı Store; tasarım, inovasyon ve pazarlama hedefli çalışmalarla yaratıcı ve karlı olabilmeyi uygulamalarla göstermeyi amaçlayan bir kulüptür.

Instagram Adresi:
https://www.instagram.com/aci_store/

Business Club / Organizasyon Ajansı

Organizasyon Ajansı; öğrencilerin proje geliştirme, etkinlik organizasyonu, bağlantı ağı oluşturma, bütçe bulma gibi planlama ve uygulama ağırlıklı işleri, zaman baskısıyla çalışma, stres yönetimi, gerçekçi ve yaratıcı dokunuşlarla farklılaşma teknikleriyle öğrenmelerine olanak sağlayan bir kulüptür.

Instagram Adresi:
https://www.instagram.com/aciorganizasyonajansi/

Açı Production

Açı Prodüksiyon; okul bünyesinde öğrencilerin öğrenim deneyimlerini zenginleştiren kulüp çalışmalarının gelen ihtiyaç, istek ve yönergeler doğrultusunda; vizyon, çalışma ve hedeflerini yansıtan kısa filmler yaratan ve bu doğrultuda çekimlerini gerçekleştiren film kulübüdür.

High-Tech / Robotik

Robotik; temel mühendislik disiplini ile programlama ve tasarım süreçlerinin öğrenildiği kulüptür. Bu planlı projeler doğrultusunda çalışılan, tamamen uygulama esaslı olarak işlenir. Vex robot seti ve müfredatıyla çalışılır. Problem tanımlaması ve sorun çözme becerisi kazanımı ana hedeftir. Okul takımına girmeye hak kazanan öğrenciler ulusal ve uluslararası yarışmalarda okulu temsil eder.

Instagram Adresi:
https://www.instagram.com/acihsrobotics/

High-Tech / Kodlama

Kodlama; öğrencilerin temel kodlama becerileri kazandığı, algoritmik (sıralı) ve analitik düşünme alışkanlığı edindikleri kulüptür. Bu kulüpte öğrenciler problemi görerek tanımlayabilir, çözüm yollarını bularak kodlama platformunda bunu uygular ve programı Python yazılım dili kullanılarak yazmayı öğrenir. Bir düşünme şekli olan kodlamanın, öğrenciler tarafından hayatlarına aktarabilecekleri bir beceri olması ana hedeftir.

High-Tech / 3D Tasarım

3 Boyutlu Tasarım dersinde öğrenciler, modelleme – prototip, perspektif, kumpas okuma, ölçeklendirme, X-Y-Z eksenleri, baskı makinaları ve çeşitleri, baskı malzemeler teorik bilgileri ile birlikte tasarım programlarından Tinkercad ve Fusion 360 yazılımlarını kullanmayı öğrenir. Yazıcı programlarından Cura ile çıktı ayarlarını yapar. Modellemesini yaptıkları çizimleri 3 boyutlu yazıcıdan çıkartır ve ürünü oluşturur. Çıktı materyalleri farklarını ve mukavemet kavramını öğrenir. Öğrencilerin perspektif görüş açısı kazanması ve cisimlerin görünmeyen yüzünü görebilme becerisi kazanması hedeflenir. Ölçme ve ölçeklendirme bilgisi ve uygulamaları ile modelleme alt yapısı oluşturulması sağlanır. Ulaşılması hedeflenen ana nokta, sorunu görebilme, bu soruna çözüm üretecek 3 boyutlu tasarımı üretmek ve öngörülü tasarım düşüncesini oluşturmaktır.

High-Tech / Arduino Elektronik

Arduino Programlama ve Elektronik; öğrencilerin iki ayrı konuda eğitim aldıkları teknoloji kulübüdür. Öncelikle arduino kartı programlama dilini, kodlamanın alt yapısını, kartın özellikleri, proje içinde kartın kullanımını öğrenilir. Sensörler ve arduino bağlantılarını, ilişkileri ve sensörlerle ölçümün veri olarak kullanımını anlar, uygular. Temel elektronik bilgisi, devre elemanları, ölçüm cihazları, havya, yankeski vb. alet kullanımları ile ilgili uygulama yaparlar. Breadboard üzerine geçici olarak tasarlanan projeler pertinaks üzerinde devre kartına dönüştürülür.

High-Tech / İnsansız Hava Araçları

İHA; günümüzde teknoloji dünyasında büyük yer tutan ve “Drone” olarak bilinen insansız hava araçlarını uçurma yeterlilik, kabiliyet ve bilgisini geliştirdikleri kulüptür. Dersler teorik ve uygulamalı olarak toplam 70 saat yapılır. Öğrencilerin temel havacılık kavram, kural ve uygulamalarını, hava araçlarını bilinçli ve sorumluluklarını bilerek uçurmaları ana hedeftir.

Okulumuz İHA dersleri, SHGM (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) akreditasyonuna sahiptir. Sene sonunda sivil havacılık müdürlüğü tarafından yapılan sınava girecek öğrenciler İHA-01 Ticari Pilot ehliyeti alabilir. Kanunda belirlenmiş şekliyle; 25 kg’a kadar olan tüm hava araçları sadece İHA-01 ehliyetli kişiler tarafından uçurulabilir. Tüm akademik faaliyetler Kapadokya Üniversitesi işbirliği ile yapılmaktadır.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=-LZO41typYA

Science & Research

Araştırma ve Mühendislik kulübünün temel amacı bilimsel yasalar çerçevesinde evren hakkındaki bilgilerimizi zenginleştirmek , hayatın kendisi gibi karmaşık sistemlerin incelenmesi ile topluma katkıda bulunmaktır. Bilimin sınırlarını ilerletecek projeler üretebilen, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Projeye katılım, ihtiyaç duyulan akademik seviyeye sahip öğrencilerin öğretmenler tarafından belirlenmesi ile gerçekleşecektir.

Dans

Dans; estetik değer taşıyan vücut devinimlerini, müzik ile besleyerek icra eden ve bedeni baştan inşa ederek, süreklilik gerektiren bir gelişim sürecine girmesini amaçlayan bir kulüptür. Dans kulübü, okul içi etkinlikler vasıtasıyla okul atmosferine sanatsal anlamda katkıda bulunurken, okulunu ‘Comtemporary Dance’ dalında liseler arası yarışmalar ve platformlarda da temsil etmeyi hedefler.

Dans Kulübü, “Kadına Şiddete Hayır” demek için kurulan “Şiddete Nokta Koy” farkındalık grubunun sunumundaki gerçek yaşamları ”KADIN Dans Tiyatrosu” adı altında ele alarak bilet satışlı gösterimlerle ilgili dernekleri desteklemektedir.

Instagram Adresi:
https://www.instagram.com/kadindanstiyatrosu/

Videolar:
https://www.youtube.com/watch?v=58O4ktbIbJE&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=2GZ4HFuN75E
https://www.youtube.com/watch?v=thayUrcLu8M

Tiyatro

Tiyatro; seçilen bir tiyatro eserini sahneye koyma sürecinde öğrencilerin temel oyunculuk becerilerini geliştiren kulüptür. Kendi öğrencilerine sunumlar yaparak okul ortamına sanatsal ve kültürel anlamda katkıda bulunur. Lise grubu okulunu liseler arası tiyatro yarışmalarında temsil etmeyi de hedefler.

Art & Design Portfolio

Portfolyo eğitimi, sanat ve tasarım alanında kariyer yapmayı planlayan öğrencilerin, çizim becerilerini geliştirmeye ve özgün çalışmalar üretmelerine destek olan bir programdır. Hem yurt içindeki üniversitelerin yetenek sınavlarına hem de yurt dışındaki üniversitelerin portfolyo değerlendirmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerin hedeflediği alan doğrultusunda yapacakları meslek seçimine dair bireysel çalışmalarını üreterek portfolyolarını oluşmalarına destek olmaktadır.

Örnekler:
https://sway.office.com/TYIJKXMxsMSX9SCR

Pre-Ap Art

Pre-AP Art; 11. sınıfta ‘AP-Art’ dersi kapsamında stüdyo sanatı, tasarım veya fotoğrafçılık dersleri almak isteyen öğrenciler için ön hazırlık yapan ve bu doğrultuda çalışan bir sanat kulübüdür. Bu kulüpte öğrenciler portföyleri için gereken 24 çalışmadan 12’sini üretirken, eserler tasarım ilkelerine ve belirli sanat ve tasarım sorunlarına odaklanır.

Fotoğraf (Yollarda)

Film ve Fotoğraf Kulübü; şehir içi, şehir dışı hatta zaman zaman yurt dışına düzenlediği sanatsal geziler çerçevesinde çektiği fotoğraf ve filmler ile akranlarına sanatsal ve kültürel katkı sağlayacak sergiler, gösterimler, etkinlikler düzenlemeyi, okulunu bu çalışmalarla çeşitli festivallerde temsil etmeyi ve bu çalışmalarıyla elde edebileceği gelirle sosyal sorumluluk projelerine destek vermeyi amaçlayan bir sanat kulübüdür.

Instagram Adresi:
https://www.instagram.com/aci_yollarda/

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZOL8fZOQPy8&t=29s

Film Kulübü

Film Kulübü; öğrencilere teorik ve pratik çalışmalar yaptırarak film dilinin grameriyle tanıştıran, hazırlık aşamasından kurgu aşamasına kadar tüm yapım sürecini gösteren bir kulüptür. Seviye ilerledikçe prodüksiyon tecrübesini önceki senelerden edinmiş öğrencilerle, içerik, estetik ve sinematografik açılardan kısa film festivallerine katılacak seviyede yapımlar üretmeyi hedefler.

Fotoğraf Kulübü “YOLLARDA” adını verdiği projesiyle; Kars, Ege Köyleri, Kapadokya, Mardin ve Karadeniz gibi Türkiye’nin görülmeye değer noktalarında çekimler yaparak, okulda açtığı sergilerle fotoğraflarını satıp gerçekleştirdiği satışlarla onkolojide tedavi gören çocukların yaşamlarını renklendirmek için çalışan A WISH sosyal sorumluluk grubumuz için finansal destek sağlamaktadır.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=2rqP6e7o0gw&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=8-XULWhlj4o&t=2s

Allegria Ensemble

Allegria Ensemble; yaylı ve üflemeli klasik müzik çalgıları alanındaki bilgisini ve becerisini grup müziği deneyimine taşıyarak, kurulacak orkestralar ile okulunu okul içi, okul dışı, yurt içi ve yurt dışı festival ve yarışmalarda temsil etmeyi, okul atmosferine sanatsal anlamda katkıda bulunmayı hedefleyen bir müzik kulübüdür.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=pSQazH1zKaA

Elektro Akustik Ritim

Elektro Akustik Ritim Kulübü; Afro Amerikan kökenli ritimleri, elektronik müzik altyapısıyla birleştirerek ve grup dinamiğini yaşatarak eğlenceli bir şekilde öğrenmeyi ve grup performansına dönüştürmeyi hedefler.

Video:
http://media.acischools.k12.tr/play.html?folder=2844

Müzik Kulübü

Müzik Kulübü; bireysel çalgı bilgisini ve becerisini grup müziği deneyimine taşıyarak, kurulacak orkestralar ile okulunu okul içi, okul dışı, yurt içi ve yurt dışı festival ve yarışmalarda temsil etmeyi, okul atmosferine sanatsal anlamda katkıda bulunmayı hedefleyen bir kulüptür. Rock ve Caz orkestralarında yer alan öğrencilerin bir arada çalıştıkları kulüptür.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=vFEZJqUsfs0

Saksafon & Caz

Saksafon & Caz Kulübü; bu çalgıda deneyim ve bilgi sahibi öğrencilerle yapacağı bireysel ve toplu çalışmalarla çalgı hakimiyeti, caz armonisi ve doğaçlama konularında öğrencilerin gelişimini hedefler.

Video:
https://www.instagram.com/p/CBnDjxWgiOO/

Music Production & Sound Technology

Music Production & Sound Technology Kulübü; müzik prodüksiyonu ve ses mühendisliği alanlarına ilgli duyan, bu alanlarda kariyer plan ve hedefleri olan öğrencilere yapacakları uygulamalarla becerileri ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar.

Gelişmiş müzik prodüksiyonu, kayıt ve mix teknikleri, oyun sesleri, film ve medya formatları için ses üretmek ve bestelendiği andan sahne hatta satış aşamasına kadarki geniş süreci inceler. Müzik endüstrisini merak ederek keşfetmek isteyen öğrencilerin farklı müzikal deneyimler yaşayabileceği bir müzik kulübüdür.

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=HbiTu1RHZpk&t=1s

Bilardo

Bilardo Kulübü; bilardo alanında bilgi ve deneyimi olan öğrencilerle, liseler arası bilardo turnuvaları doğrultusunda çalışmayı hedefler.

Briç

Briç; öğrencilerle bu akıl sporunu tanıştıran ve bu sayede öğrencilerin hafıza gelişimi, konsantrasyon, karar verme, insiyatif alabilme ve muhakeme yürütme yeteneklerini geliştirmelerini destekleyen kulüptür. Öğrencilerin briçle ilgili temel bilgi ve becerileri edindikten sonra turnuvalara katılabilecek düzeye gelmelerini hedefler.

Satranç

Satranç; öğrencilerle bu akıl sporunu tanıştıran ve bu sayede öğrencilerin hafıza gelişimi, konsantrasyon, karar verme, insiyatif alabilme ve muhakeme yürütme yeteneklerini geliştirmelerini destekleyen kulüptür. Öğrencilerin satrançla ilgili temel bilgi ve becerileri edindikten sonra turnuvalara katılabilecek düzeye gelmelerini hedefler.