Stratejik Plan - Açı Okulları

Stratejik Plan

Açı Okulları’nın felsefesinin temellerini oluşturan aşağıdaki unsurlar, Açı okulları stratejik planlarının da odak noktasıdır.

  • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek potansiyelini ortaya çıkarmak,
  • Okuma sevgisini ve alışkanlığını kazandırmak,
  • Öğrencinin öğrenme sorumluluğunu almasını sağlamak,
  • Öğrenme becerilerini geliştirmek
  • Evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek

 

2017-2022 Akademik Yılları Açı Stratejik planı aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yapılandırılmıştır:

Ana Başlık Alt Başlık Hedef Alt Hedef Sorumlu Tarih
Organizasyon ve İdare M-1: İdare Etik Manifestosunun İçselleştirilmesi Yönetim etik manifestonun etkili uygulamalarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi Etik kurul çalışmalarına öğrenci katılımının artırılması Etik Kurul üyeleri – AK – OM – OMY 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Lisede öğrencilerin oluşturduğu bir etik kurulun kurulması Etik Kurul üyeleri – AK – OM – OMY 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Okul genel kurullarında ve yıl içi toplantılarında, etik kurul üyelerinin gündeme katılımda bulunması Etik Kurul üyeleri – AK – OM – OMY 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
M-2: Yerleşkelerin Performans Değerlendirmeleri Yerleşke performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve özdenetimin sistematik olarak yapılması Var olan okul yaşantısını değerlendirme anketlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi AK-OM-OMY-İdari İşler 2018 Haziran
Tüm okullar için IK değerlendirme anketi sisteminin oluşturulup uygulanması AK-OM-OMY-İdari İşler- IK 2018 Haziran
İdari kadronun okul yaşantısı değerlendirmesine katılması OM-OMY 2018 Haziran
İdari İşler kadrosunun idari işler anketine katılması OM-OMY-İdari İşler 2018 Haziran
Tesis yönetimi ve güvenlik önlemlerinin gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi İdari İşler – OM – OMY 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
M-3: Açı Öğrenim Geliştirme Merkezi Online paylaşım kanalları ve eğitim programlarının geliştirilmesi “Açı Learning Channel”ın oluşturulması ve paylaşımların yaygınlaştırılması AK – BK – PS – OM – OMY – Öğretmenler – Öğrenciler 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
M-4: İç Denetim Evrensel kriterlere göre iç denetimin sağlanması 5 yıllık hedeflerin durum analizi için dışarıdan denetleme desteğinin alınması Yönetim Kurulu 2022 Haziran


AK:
Akademik Kurul, OM: Okul Müdürleri, OMY: Okul Müdür Yardımcıları, BK: Bölüm Koordinatörleri, PS: Program Sorumluları, IK: İnsan Kaynakları

Ana Başlık Alt Başlık Hedef Alt Hedef Sorumlu Tarih
Açı Kültürü ve İletişim C-1: Sistematik Geri Bildirim ve Anketler ACIS üzerinde anket çalışmalarının uygulanması Öğrenci anketlerinin uygulanması: İlkokul öğrencileri için her yarıyılda, ortaokul öğrencileri için yılda 1 defa anket çalışması yapılacak. OM-OMY 2018 Haziran
Veli anketlerinin hazırlanması AK-OM-OMY 2018 Haziran
Veli anketlerinin 2 yılda bir uygulanması OM-OMY 2019 Haziran
C-2: AÇI Web Siteleri Web tasarımının tamamlanması IT – OM-OMY 2017 Eylül
Web içeriklerinin tamamlanması IT – OM-OMY-AK 2017 Haziran
Açı Learning Channel’in web sitesinde aktif hale gelmesi IT – AK 2018 Şubat
C-3: Veliler İçin Seminer ve Atölyeler Velilerin öğrenci sosyal-duygusal gelişimi hakkında bilgilendirilmesi Seminer ve atölye çalışmalarının sürdürülmesi
(Her sınıf seviyesi için her yarıyılda 1 paylaşım planlanır.)
RÖ – OM – OMY 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Yüz yüze toplantılar ve uzaktan erişim içeriklerinin prosedürünün oluşturulması OM – OMY- AK 2018 Haziran
Okul yaşantısı etkinliklerine veli katılımlarının artırılması Okul haftalarına veli katılımlarının sağlanması OM-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Veli söyleşi katkılarının artırılması OM-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Her sınıf seviyesi için yılda en az 1 öğrenci-veli-okul paylaşımı planlanması (OO) OM-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
C-4: Dış Dünya ve Kurumlarla İlişkiler Bağlantı kurulacak kurumların belirlenmesi, yıllık rutin programının oluşturulması Yakın okul ve hastanelerin yönetimi, itfaiye, Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürü, Belediye Başkanı, Vali, MEB İlçe Müdürü, Şube Müdürü vb. ziyaretlerin rutin programının oluşturulması AK – OM – OMY 2018 Haziran
Öğrenci değişim programlarının genişletilmesi AK – OM – OMY 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
C-5: Okul Topluluğu: Öğrenci Birliği Öğrenci Birliği çalışmaları için prosedür geliştirilmesi Okul başkan,  sınıf temsilcisi için seçim kriterlerinin oluşturulması OM – OMY- AK
Öğrenci birliği çalışma planının revize edilmesi OM – OMY- AK 2017 Ağustos
C-6: Okul Topluluğu: Aidiyet Açılı olma kültürünün tanımlanması ve içselleştirilmesi Açı’nın tüm paydaşlarının Açılı olma kavramını anlaması, değerleri içselleştirmesi OM-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Kültürün içselleşmesi için çalışmaların planlanması OM-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Veliden beklentilerinin her ortamda net bir şekilde paylaşılması ve uygulamalarla desteklenmesi OM-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)


AK:
Akademik Kurul, OM: Okul Müdürleri, OMY: Okul Müdür Yardımcıları, BK: Bölüm Koordinatörleri, RÖ: Rehber Öğretmenler, IT: Information Technology

Ana Başlık Alt Başlık Hedef Alt Hedef Sorumlu Tarih
İnsan Kaynakları HR-1: Açı Topluluğu,
İletişimi ve Network
Özlük haklarını korumak için gerekli prosedürlerinin revize edilmesi OM-OMY-AK-IK 2017 Ağustos
HR-2: 360 Derece Performans Değerlendirme (Tüm Açı) 360 derece çalışan değerlendirmesinin oluşturulması ve uygulanması *2017-2018: Kampüsler arası açık iletişim ve dönüt verme
*2018-2020: Bölüm ve sınıf seviyesi bazlı performans değerlendirme uygulaması
*2020-2021: Gönüllü öğretmenlerle öğretmen-idare-öğrenci kampüs bazlı performans değerlendirme uygulaması
2021-2022: Tüm öğretmenlerle öğretmen-idare-öğrenci bazlı performans değerlendirme uygulaması
OM-OMY-AK-IK 2022 Ağustos
(Yıl bazlı ele alınır.)
HR-3: Seviye Öğretmen Eğitimi Kurum içi mesleki gelişim platformlarının yaygınlaştırılması Şubat ve ağustos aylarında “İyi Örnekler Paylaşımı”nın sürdürülmesi OM-OMY-AK-IT 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Şubat 2018 sonrası, her ay her okuldan 1 okulun Learning Channel paylaşımı OM-OMY-AK-IT 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Öğretmen mentorluk sisteminin prosedürünün yazılması OM-OMY-AK 2017 Ağustos
Açı da 1, 2 ve 3. yıl ve üzeri deneyimi olan  öğretmen eğitim programlarının geliştirilerek sürdürülmesi OM-OMY-AK Ağustos 2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
HR4-İşe Alım Öğretmenlerin önceki deneyimlerini göz önünde bulundurarak maaş skalası prosedürünün oluşturulması OM-OMY-AK-IK 2018 Ağustos
HR5-IK IK biriminin yapılandırılması Yönetim Kurulu 2017 Ağustos


AK:
Akademik Kurul, OM: Okul Müdürleri, OMY: Okul Müdür Yardımcıları, IK: İnsan Kaynakları, IT: Information Technology

Ana Başlık Alt Başlık Hedef Alt Hedef Sorumlu Tarih
Öğrenim PRI-L1: Öğrenci Otonomisi ve Öğrenmeyi Sahiplenme Öğrenme aktivitelerinde otonominin artırılması Farklılaştırılmış planlarla sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme otonomisinin desteklenmesinin sürdürülmesi AK-OM-OMY-PS-BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Öğrencilerin okul kulüplerindeki sorumluluğunun artırılması AK-OM-OMY-PS-BK 2017 Ağustos
Okuma programı ve dönem projesi seçeneklerinin sunulması Dönem projelerinin geliştirilmesi ve sınıf romanlarının gözden geçirilmesi OM-OMY-AK-PS-BK 2017 Ağustos
Öğrenim eksikliklerinin takibinin ve destek fırsatları sunumunun sürdürülmesi Öğrenci akademik gelişim seviyesinin net olarak öğrenci ve velisi ile paylaşılması OM-OMY-AK-PS 2017 Haziran
PRI-L2: Müfredat Revizyonu: Dikey ve Yatay Programlama Akademik dürüstlüğün K-12 boyutunda okul yaşantısında etkin olmasının sağlanması Öğrenci çalışmalarında bu beklentinin sürdürülmesi OM-OMY-AK-PS 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
İlkokulda var olan kütüphane derslerinin sürdürülmesi OM-OMY-AK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Ortaokulda akademik dürüstlük içerikli her sınıf bazında kütüphane derslerinin planlanması (2018 Haziran) OM-OMY-AK-Kütüphane Sorumlusu 2018 Haziran
Müfredatın ilerlemesinin dikey revizyonunun gözden geçirilmesi OM-OMY-AK-PS 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Her sınıf için müfredat bağlantılarının ve
disiplinlerarası bağlantılarının gözden geçirilmesi
Kazanımların pekiştirilmesine fırsat veren bağlantıların artırılarak uygulamaya geçirilmesi OM-OMY-AK-PS 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Öğrenme sonuçlarının değerler eğitimi ve sosyal becerilerle eşleştirilmesi Revize edilen müfredatın kazanımlara ve günlük planlara yansıtılması OM-OMY-AK-PS-BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
 gr1-7 değerler eğitimi müfredatının revizyonu OM-OMY-AK-PS-BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
gr1-7 beceriler eğitimi müfredatının revizyonu OM-OMY-AK-PS-BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Tüm öğrenim uygulamalarının ve öğrenme sürecinin okul felsefesi ile uyumlu olması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
PRI-L3: Öğrenmeyi Genişletme Öğrencilerin K-12 boyutunda etkileşimlerinin yapılandırılması gr1-7 paylaşım programının çıkarılması OM-OMY-AK 2017 Ağustos
gr1-7 paylaşım programının revize edilmesi ve akademik takviminin hazırlanması OM-OMY-AK 2017 Ağustos
Öğrencilerin akademik ve sosyal paylaşım platformlarının yapılandırılması ve genişletilmesi Sosyal sorumluluk çalışmalarının tanıtılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
K12 becerilerin geliştirilmesine yönelik müfredatın geliştirilmesi ve içselleştirmesinin sağlanması Beceriler için ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesi ve prosedürünün oluşturulması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
PRI-L4: Öğrenimin Sınıf Dışına Taşınması ve Geliştirilmesi Gezi programlarının geliştirilerek sürdürülmesi Günlük yaşam bağlantıları için çeşitli platformların yaratılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Söyleşilerin artırılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Sosyal paylaşım platformları Blog uygulamalarının okul bazlı revize edilmesi OM-OMY-AK-PS- BK 2018 Haziran
Ev çalışmaları olarak bireysel projelerin kullanımı OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Gerçek hayat senaryoları hakkında atölye çalışmaları ve seminerler Her ders ve sınıf seviyesinde minimum 1 çalışma planlanması 2018 Haziran
PRI-L5: Araştırma Çalışmaları ve Projeler Akademik dürüstlüğün K-12 boyutunda okul yaşantısında etkin olması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Tüm disiplinlerde öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi Ders bazında araştırma temalarının listesinin yapılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017 Ağustos
PRI-L6:  Yüksek Okur Yazarlık Becerilerinin Geliştirilmesi Okuma Ağacı programının geliştirilmesi K12 okuma listesinin revize edilmesi OM-OMY-AK-PS- BK 2018 Haziran
Kitap ve metinlerin revizyonu OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
PRI-L7: Öğrenme Odaklı Planlama: Farklılaştırma Öğrenci ihtiyacına göre öğrenim planlanma politikasının tanımlanması Öğrenim eksiklikleri ve öğrenimde ileri olan öğrenciler için var olan sistemin geliştirilmesi ve prosedürünün yazılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
PRI-L8:  Rehberlik Programı Rehberlik çalışmalarının kapsam, içerik ve prosedürlerinin geliştirilmesi Ortaokulda PM müfredatının var olan programa yedirilmesi OM-OMY-AK-RÖ 2018 Haziran
Ortaokulda yaş gelişim özelliklerine göre rehberlik programının revize edilmesi OM-OMY-AK-RÖ 2018 Haziran
PRI-L9: Hayat Becerileri Hayat becerileri kazanımlarının ve uygulanacak adımlarının 1-8 için belirlenmesi Öğrenciye verilen sorumluluklarda ve planlanan etkinliklerde hangi hayat becerisini geliştirilmesi hedefleniyorsa kazanım olarak belirtilmesi OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
PRI-L10: Öğrenim Mataryallerinin Geliştirilmesi Çalışma kâğıdının kullanımı ve işlevi hakkında öğrenci geri bildirimlerinin alınmasının artırılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Çalışma kâğıdı standartlarının uygulamadaki devamlılığının sağlanması (Biçim-işlev-uzunluk-alan kullanımı) PS- BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Çalışma kâğıdı prosedürlerinin değerlendirilmesi ve takibi Öğrenim materyallerinin içerik ve şekil olarak standartlarının karşılamasının sağlanması PS- BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Araştırma için kullanılacak data banklarının belirlenmesi Data bankların kullanımı ve kapsamı ile ilgili öğretmenlere eğitim verilmesi AK-KS 2018 Haziran
Öğrenim bağlantılı app’lerin araştırılması ve ders bazlı listelerinin oluşturulması gr1-4 app seçiminin yapılması ve kullanımının yaygınlaştırılması OM-OMY-AK-PS- BK-IT öğretmenleri 2019 Haziran
PRI-L11: Ölçme ve Değerlendirme Sözlü değerlendirme – Sunum ve sınıf içi çalışmalarının değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Alternatif yazılı değerlendirmelerinin geliştirilmesi (Telafi- eve verilen değerlendirmeler…) OM-OMY-AK-PS- BK 2018 Haziran
Ölçme ve değerlendirme prosedürünün, uygulamalarının ölçekler ve beceriler dahilinde revizyonu ve standardizasyonunun sağlanması gr1-4 süreç değerlendirmesinin otomasyona geçirilmesi ve analiz alınabilmesi OM-OMY-AK-ACIS ekibi 2017 Ağustos
PRI-L12: Sürdürülebilir Sosyal Projeler Sosyal sorumluluk projeleri ve uygulamalarının geliştirilip yaygınlaştırılması OM-OMY-AK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
PRI-L13: Öğrenen Okul Öğrencinin öğrenmeyi değerlendirmesi Var olan uygulamaların revize edilerek sürdürülmesi OM-OMY-AK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Öğrenme odaklı sınıf gözlemi ve paylaşılması Var olan uygulamaların revize edilerek sürdürülmesi OM-OMY-AK 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
Meslektaş gözlemlerinin bir sistem dahilinde yaygınlaştırılması Meslektaş gözlem prosedürünün yazılması OM-OMY-AK 2017 Ağustos
Öğretmen gözleminden öğrenci gözlemine geçişin tanımlanması Var olan kriterler içinden bu kazanıma uyun olanların öncelikli olarak değerlendirmeye alınması AK-OM-OMY 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
SRÖ sisteminin revize edilmesi ve danışmanlığa dönüştürülmesi 5-7 SRÖ koçluk eğitiminin planlanması AK-OM-OMY 2017 Ağustos


AK:
Akademik Kurul, OM: Okul Müdürleri, OMY: Okul Müdür Yardımcıları, BK: Bölüm Koordinatörleri, PS: Program Sorumluları, RÖ: Rehber Öğretmenler, IT: Information Technology

Ana Başlık Alt Başlık Hedef Alt Hedef Sorumlu Tarih
Bilişim ICT-1: ACIS (Okul
İntraneti İçin Yeni Model)
ACIS uygulamalarının etkin kullanımı ve geliştirilmesi OM-OMY-AK-IT-ACIS ekibi 2017-2022
(Yıl bazlı ele alınır.)
ICT-2: Dijital Arşiv Arşivin tanımı ve kapsamı Okul içerisinde yapılan sunumların da arşivinin alınması OM-OMY-AK-BK-ACIS ekibi 2018 Haziran
Arşiv oluşturma ve kullanma için prosedürlerin belirlenmesi OM-OMY-AK 2018 Haziran


AK:
Akademik Kurul, OM: Okul Müdürleri, OMY: Okul Müdür Yardımcıları, BK: Bölüm Koordinatörleri, IT: Information Technology