Stratejik Plan

Açı Okulları’nın felsefesinin temellerini oluşturan aşağıdaki unsurlar, Açı okulları stratejik planlarının da odak noktasıdır.

  • Öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek potansiyelini ortaya çıkarmak,
  • Okuma sevgisini ve alışkanlığını kazandırmak,
  • Öğrencinin öğrenme sorumluluğunu almasını sağlamak,
  • Öğrenme becerilerini geliştirmek
  • Evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek

 

2017-2022 Akademik Yılları Açı Stratejik planı aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yapılandırılmıştır:

Ana Başlık Alt Başlık Hedef Alt Hedef Sorumlu Tarih Yapılan Çalışmalar
Organizasyon ve İdare M-1: İdare Etik Manifestosunun İçselleştirilmesi Yönetim etik manifestonun etkili uygulamalarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi Etik kurul çalışmalarına öğrenci katılımının arttırılması Etik Kurul üyeleri – AK – OM – OMY 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
*Açı dergi öğrencileri bir etik kurul toplantısına katıldılar ve dergide etik kurulu tanıtan bir yazı yayınladılar.

*Açı Radyo programında öğrencilerimiz etik kurul üyelerimizi konuk edip kurulu tüm ortaokul öğrencilerine tanıttılar.

*Bir etik kurul toplantısı lise öğrencilerimizin sosyal sorumluluk çalışması olarak işlettiği Wake Up Cafe’de yapıldı.

Lisede öğrencilerin oluşturduğu bir etik kurulun kurulması Etik Kurul üyeleri – AK – OM – OMY 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
*İlk etik kurul toplantısında akademik kurula götürülmek üzere paylaşıldı.

*Lisede gönüllü öğrencilerinden oluşan etik kurul oluşturuldu.

*Liseden etik kurul toplantılarına katılmak isteyen öğrenci isimleri belirlendi. Uygun gündem maddeleri olduğunda İO-OO etik kurul toplantılarına katılmaları kararlaştırıldı.

Okul genel kurullarında ve yıl içi toplantılarında etik kurul üyelerinin gündeme katılımda bulunması Etik Kurul üyeleri – AK – OM – OMY 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
*İO-OO-Açı Blog’a etik değerlerle ilgili tanıtım yazısı yazıldı.

*OO-Öğretmen genel kurul toplantısında gündem yapıldı.

*Açı etik kurul tanıtım videosu tüm öğretmenlerle paylaşıldı.

*İO’da her işleyiş toplantısında etik kurul üyesi, Etik Kurul’da konuşulanları aktardı.

*Her yarıyıl sonunda etik kurul toplantılarında alınan karalar tüm öğretmenlerle paylaşıldı ve Academic Council altında yer alan etik kurul dosyasında kararlar arşivlendi.

M-2: Yerleşkelerin Performans Değerlendirmeleri Yerleşke performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve özdenetimin sistematik olarak yapılması Var olan okul yaşantısını değerlendirme anketlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi AK-OM-OMY-İdari İşler 2018 Haziran Tamamlandı
Tüm okullar IK değerlendirme anketi sisteminin oluşturulup, uygulanması AK-OM-OMY-İdari İşler- IK 2018 Haziran Tamamlandı
İdari kadronun okul yaşantısı değerlendirmesine katılması OM-OMY 2018 Haziran Tamamlandı
İdari İşler kadrosunun-idari işler anketine katılması OM-OMY-İdari İşler 2018 Haziran Tamamlandı
Tesis yönetimi ve güvenlik önlemlerinin gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesi İdari İşler – OM – OMY 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
*12-13 Ağustos Acil Durum Yönetimi Eğitimi yöneticilere verildi.

*İO-OO prosedürü güncellendi.

*OO öğretmenleriyle sunum ve mail yoluyla paylaşıldı. Geri bildirim vermeleri istendi. Geri bildirim bekleniyor. Geri bildirim sonucu AKUT’un desteğiyle de son haline getirilecek.

* İO-OO Acil durum eğitimi planlandı. (Ağustos 2018 döneminde yapıldı.)

M-3: Açı Öğrenim Geliştirme Merkezi Online paylaşım kanalları ve eğitim programlarının geliştirilmesi “Açı Learning Channel” ın oluşturulması ve paylaşımların yaygınlaştırılması AK – BK – PS – Om – OMY – Öğretmenler – Öğrenciler 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Yayının 24 Eylül haftası açılması planladı. Her bölümde yayınlanacak materyaller hazırlandı. Video çekimleri için yıllık takvim hazırlandı. KVKK kanununa göre onay alınması gerekliliği ile yayın açılması 2019-2020 yılına ertelendi.
M-4: İç Denetim Evrensel kriterlere göre iç denetimin sağlanması 5 yıllık hedeflerin durum analizi için dışarıdan denetleme desteğinin alınması Yönetim Kurulu 2022 Haziran CIS Lise anketi tüm okullarda 3 yılda bir uygulanacak.

 

Ana Başlık Alt Başlık Hedef Alt Hedef Sorumlu Tarih Yapılan Çalışmalar
Açı Kültürü ve İletişim C-1: Sistematik Geri Bildirim ve Anketler ACIS üzerinde anket çalışmalarının uygulanması Öğrenci anketlerinin uygulanması: İlkokul öğrencileri için her yarıyılda, ortaokul öğrencileri için yılda bir defa anket çalışması yapılacak. OM-OMY 2018 Haziran Tamamlandı
Veli anketlerinin hazırlanması AK-OM-OMY 2018 Haziran Tamamlandı
Veli anketlerinin 2 yılda bir uygulanması OM-OMY 2019 Haziran 3 yılda bir olacak şekilde planlandı.
C-2: AÇI Web Siteleri Web tasarımının tamamlanması IT – OM-OMY 2017 Eylül Tamamlandı
Web içeriklerinin tamamlanması IT – OM-OMY-AK 2017 Haziran Tamamlandı
Açı Learning Channel’in web sitesinde aktif hale gelmesi IT – AK 2018 Şubat Tamamlandı
C-3: Veliler İçin Seminer ve Atölyeler Okul yaşantısı etkinliklerine veli katılımlarının arttırılması Okul haftalarına veli katılımlarının sağlanması Om-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
*OO-Davet edildiler. Sanat sergisi, Bilim ve Teknoloji haftasına katılım sağlandı.

Sanat Sergisine Katılanlar:
Bilim ve Teknoloji Haftasına katılanlar:
Ayşe Ege Yılmaz – Hakan Yılmaz
Talya Özdemir –  Didem Nalbantgil

*Türkçe Gr5, 6, 7: Açı Dergisi’ne ulaşılacak link, duyuru ile velilerle paylaşıldı. İki veliden mail ile çok olumlu paylaşımlar geldi. Türkçe Gr7: Osman Şahin söyleşisi için duyuru ile veliler davet edildi. Türkçe Gr5: İrem Uşar söyleşisi için duyuru ile veliler davet edildi. Türkçe Gr5, 6, 7: Seçmeli Okuma-Yaratıcı Çalışması Sergisi, Assembly’de yapıldı. Duyuru ile veliler bilgilendirildi. Gün içinde çok sayıda veli, sergiyi gezdi ve güzel yorumlar alındı.

*İO-Circle Time aktif katılımları organize edildi. (Meslek tanıtımı,kitap okuma, sabah sporu, hobi tanıtımı, oyun tanıtımı, arkadaşlık haftası, müfredat bağlantılı söyleşiler)

Söyleşilere davet edildi.

Veli söyleşi katkılarının arttırılması Om-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
OO:
Söyleşiye Katılanlar:
Kitap Haftasına Katılanlar:
Can Kiremitçi-Tuna Kiremitçi
Berenis Tekin-Arzu Tekin
Yunus Bartu Candan – Ayfer Candan
Seride Samurkaş (Uyku Meleği) uyku sağlığı hk. Gr5 öğrenci sunumu.
Bülent Cihantimur sabah sohbetinde sınıfta mesleği üzerine söyleşi yaptı. 

*İO: Her sınıf derecesinde veli söyleşileri yapıldı.
2018-2019 akademik yılında velilerden hangi söyleşilere katkıda bulunabilecekleri görevleri incelenerek belirlendi.

* Gr1-2 ve Gr3-4 veli için öğrenci sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimini içeren eğitimler rehberlik birimi tarafından yapıldı.

OO veli katkıları:
*Can Yalman Tasarımlardaki Geometri söyleşisi Gr5
*Durmuş Dilekçi mimar söyleşisi Oran orantı Gr7
*Burçin Ünlü Pi Günü Gr6

İO veli katkıları: Her sınıf derecesinde veli söyleşileri yapıldı. İO ve OO için sanatın doğuşu söyleşileri planlandı.
* Diş sağlığı söyleşisi (veli) tüm grade’lere yapıldı.
* Sanat 3. sınıf arkeoloji söyleşisi yapıldı.
* Grade 2 farklı kültürler veli söyleşisi yapıldı.
* Çocuk Hakları ve Arkadaşlık Haftası veli söyleşileri yapıldı.
* Erdem Alaca (Koç Üni.) Mars ile ilgili söyleşi yaptı.
* Burçin Ünlü – Bilim İnsanı konusunda söyleşi yaptı.
* Mehveş Altun – Bilim Haftasında etkinlik yaptırdı.
* Şeyda Malta – Bilim Haftasında etkinlik yaptırdı.
* Ebru Akın – Çocuk Hakları Haftası
* Fatmagül Karadeniz – Sanat Haftası
* Defne Çinçinoğlu Dede – Diş Hekimi

Her sınıf seviyesi için yılda en az 1 öğrenci-veli-okul paylaşımı planlanması (OO) Om-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Gr5 paylaşım toplantısı,

OO: Okul Aile Birliği gr6-7 için bu paylaşımları tamamlayarak OM’yi bilgilendirdi.

C-4: Dış Dünya ve Kurumlarla İlişkiler Bağlantı kurulacak kurumların belirlenmesi, yıllık rutin programının oluşturulması Yakın hastanelerin yönetimi, İtfaiye, Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürü, Belediye Başkanı, Vali, MEB İlçe Müdürü, Şube müdürü, Yakın okulların müdürleri vb. ziyaretlerin rutin programının oluşturulması AK – OM – OMY 2018 Haziran Tamamlandı
Öğrenci değişim programlarının genişletilmesi AK – OM – OMY 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
C-5: Okul Topluluğu: Öğrenci Birliği Öğrenci Birliği çalışmaları için prosedür geliştirilmesi Okul başkan,  sınıf temsilcisi için seçim kriterlerinin oluşturulması OM – OMY- AK  2018 Haziran Tamamlandı
Öğrenci birliği çalışma planının revize edilmesi OM – OMY- AK 2017 Ağustos Tamamlandı
C-6: Okul Topluluğu: Aidiyet Açılı olma kültürünün tanımlanması ve içselleştirilmesi Açı’nın tüm paydaşlarının Açı’lı olma kavramını anlaması, değerleri içselleştirmesi OM-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
İO-Her yaş grubundan ve her sınıftan velilerle birebir görüşme yapıldı. Bu görüşmelerin sonucunda çıkan yorumlara göre önlemler ve iyileştirme çalışmalarına başlandı. (2017-2018) Önümüzdeki sene devam edecek. Özel gün ve haftalara daha fazla veli katılımı olması yönünde planlama yapılacak.
Kültürün içselleşmesi için çalışmaların planlanması OM-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Yapılan ve planlanan tüm çalışmalar, yenilikler program tanıtımlarında kısaca paylaşıldı.
Veliden beklentilerinin her ortamda net bir şekilde paylaşılması ve uygulamalarla desteklenmesi OM-OMY-AK-İdari İşler-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
OO: Veli El kitabına bölüm bazında veliden beklentiler not edildi.
IO: Program tanıtımlarında veliden beklentiler paylaşıldı. 

* Gr4 Akatlar ve Sarıyer velilerine ortaokul tanıtımı yapıldı.
* Veli El Kitabı güncellendi.


AK:
Akademik Kurul, OM: Okul Müdürleri, OMY: Okul Müdür Yardımcıları, BK: Bölüm Koordinatörleri, RÖ: Rehber Öğretmenler, IT: Information Technology

Ana Başlık Alt Başlık Hedef Alt Hedef Sorumlu Tarih Yapılan Çalışmalar
İnsan Kaynakları HR-1: AÇI Topluluğu,
İletişimi ve Network
Özlük haklarını korumak için gerekliprosedürlerinin revize edilmesi OM-OMY-AK-IK 2019 Ağustos Tamamlandı.
HR-2: 360 Derece Performans Değerlendirme (Tüm AÇI) 360 derece çalışan değerlendirmesinin oluşturulması ve uygulanması *2017-2018 Kampüsler arası açık iletişim ve dönüt verme
*2018-2020 Bölüm&sınıf seviyesi bazlı pd uygulaması
*2020-2021 Gönüllü öğretmenlerle öğretmen-idare-öğrenci kampüs bazlı PD
2021-2022 Tüm öğretmenler – öğretmen-idare-öğrenci-
OM-OMY-AK-IK 2022 Ağustos
(yıl bazlı ele alınır)
HR-3: Seviye Öğretmen Eğitimi Kurum içi mesleki gelişim platformlarının yaygınlaştırılması Şubat ve Ağustos aylarında İyi Örnekler Paylaşımının sürdürülmesi OM-OMY-AK-IT 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Yıl bazlı yapılıyor ve videosu olan sunumlar öğrenim kanalında paylaşılacak.
Şubat 2018 sonrası her ay her okuldan 1 okulun Learning Channel paylaşımı OM-OMY-AK-IT 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Tamamlandı.
Öğretmen mentorluk sisteminin prosedürünün yazılması OM-OMY-AK 2017 Ağustos Tamamlandı.
Açı da 1, 2 ve 3.yıl ve üzeri deneyimi olan öğretmen eğitim programlarının geliştirilerek sürdürülmesi OM-OMY-AK Ağustos  2022
(yıl bazlı ele alınır)
Açı deneyimi 3 yıl ve üzeri öğretmenler için düşünme kültürü eğitim programı hazırlandı ve uygulanıyor. Güven Güner’den sunum becerileri eğitimi alınıyor.

İO ve OO için kültür gezileri planlandı. (Balat-Galata-Tarihi Yarımada)
Sanat Haftası’nda öğretmen aktivitesi olarak Sabancı Müzesi’ne gezi yapıldı.
Öğretmenler Günü konseri verildi.

Şubat ayı iyi örnekler sunumları hem OO hem İO da yapıldı ve katılımcılara sertifikaları verildi. BÜYEM bünyesinde yapılan çocuklar için felsefe paylaşımına 20 öğretmenimiz katıldı. OO da Türkçe bölümü için roman analizi, Fen Matematik bölümleri için ÖD yaklaşımları eğitimi alındı.

2018 Ağustos çalışma döneminde Güven Güner’den İO SRÖ’leri için sunum becerileri eğitimi alındı. OO Düşünme kültürü komitesi 1.yıl eğitimleri tamamlandı ve 2. yıl eğitimleri planlandı.

* Şubat tatilinde GG eğitiminin ikinci ayağı yapıldı. OO düşünme Kültürü eğitimleri planlandığı şekilde sürdürülüyor. Meslek içi gelişim komite çalışmaları ile devam ediyor.

HR4-İşe Alım Öğretmenlerin önceki deneyimlerini göz önünde bulundurarak maaş skalası prosedürünün oluşturulması OM-OMY-AK-IK 2019 Ağustos
HR5-IK IK biriminin yapılandırılması Yönetim Kurulu 2017 Ağustos Tamamlandı

 


AK:
Akademik Kurul, OM: Okul Müdürleri, OMY: Okul Müdür Yardımcıları, IK: İnsan Kaynakları, IT: Information Technology

Alt Başlık Hedef Alt Hedef Sorumlu Tarih Yapılan Çalışmalar
PRI-L1: Öğrenci Otonomisi & Öğrenmeyi Sahiplenme Öğrenme aktivitelerinde otonominin arttırılması Farklılaştırılmış planlarla sınıf içi ve sınıf dışı öğrenme otonomisinin desteklenmesinin sürdürülmesi AK-OM-OMY-PS-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
İlkokulda farklılaştırılmış plan hazırlama komitesi kuruldu. Ortaokulda bölüm koordinatörleri ile yıllık bölüm hedef olarak planlamaya alınıyor.

(2018-2019) OO’da her bölümün hedefi olarak tekrar gündeme alındı. İO’da program geliştirme komitesi olarak her sınıf seviyesi için 2 raft ve jigsawreading teknikleriyle farklılaştırılmış plan hazırlandı.

Öğrencilerin okul kulüplerindeki sorumluluğunun arttırılması AK-OM-OMY-PS-BK 2017 Ağustos Tamamlandı
Okuma programı ve dönem projesi seçeneklerinin sunulması Dönem projelerinin geliştirilmesi ve sınıf romanlarının gözden geçirilmesi. OM-OMY-AK-PS-BK 2017 Ağustos Tamamlandı
Öğrenim eksikliklerinin takibinin ve destek fırsatları sunumunun sürdürülmesi Öğrenci akademik gelişim seviyesinin net olarak öğrenci ve velisi ile paylaşılması OM-OMY-AK-PS 2017 Haziran Tamamlandı
PRI-L2: Müfredat Revizyonu: Dikey ve Yatay Programlama Akademik dürüstlüğün K-12 boyutunda okul yaşantısında etkin olmasının sağlanması Öğrenci çalışmalarında bu beklentinin sürdürülmesi OM-OMY-AK-PS 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Tüm çalışma rubriklerinde kriter olarak yer alıyor, Her sınıf seviyesinde kütüphane derslerinde de eğitimi veriliyor.
İlkokulda var olan kütüphane derslerinin sürdürülmesi OM-OMY-AK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Devam ediyor.
Ortaokulda akademik dürüstlük içerikli her sınıf bazında kütüphane derslerinin planlanması (2018 Haziran) OM-OMY-AK-Kütüphane Sorumlusu 2018 Haziran Tamamlandı.
Müfredatın ilerlemesinin dikey revizyonunun gözden geçirilmesi OM-OMY-AK-PS 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
2017-2018 Akademik Yılı Ağustos çalışma döneminde geçen seneki müfredat ve yeni müfredat karşılaştırıldı gerekli değişiklikler yapıldı. 1-4 Dik yazı kullanıma geçildi.

2018-2019 yılında 29 Ekim-1o Kasım-23 Nisan  1-4 planları dikey bağlantı düşünülerek revize edildi.

1-7 ICT disiplinler arası bağlantı  yıllık programı hazırlandı.

5-7 Sanat  ve 1-4 müzik, sanat, spor, kütüphane disiplinler arası bağlantı yıllık planı hazırlandı.
ICT komite öğretmenleri için tüm gün kodlama eğitimi verildi.

1. ve 5. sınıf günlük planları müfredata uygun yazılıyor-gelecek sene 1. sınıfı okutacak tüm öğretmenlerle hazırlanan planlardan örnek dersler -uygulamalar yapılacak.

* İO: Müfredatın MEB müfredatıyla karşılaştırılması yapıldı, kazanımlar sadeleştirildi ve revizyon yıllık planlara yansıtıldı.

Her sınıf için müfredat bağlantılarının ve
disiplinler arası bağlantılarının gözden geçirilmesi
Kazanımların pekiştirilmesine fırsat veren bağlantıların arttırılarak uygulamaya geçirilmesi OM-OMY-AK-PS 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Kütüphane ve ICT programlarının bağlantıları tamamlandı. STEM Projelerinde matematik ve ICT entegrasyonu sağlandı. 1-7 ICT disiplinler arası bağlantı  yıllık programı hazırlandı. 5-7 Sanat  ve 1-4 müzik, sanat, spor, kütüphane disiplinler arası bağlantı yıllık planı hazırlandı.
Öğrenme sonuçlarının değerler eğitimi ve sosyal becerilerle eşleştirilmesi Revize edilen müfredatın kazanımlara ve günlük planlara yansıtılması OM-OMY-AK-PS-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Her yıl hazırlanan yıllık planlarda becerileri kazanımlarına yer verilir ve günlük planlara eklenmesi sağlanır. 2015 yılında yapılan dikey çalışma 2018 programına entegre edildi.
 gr1-7 değerler eğitimi müfredatının revizyonu OM-OMY-AK-PS-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Türkçe gr5, 6, 7: A3’te her haftanın altında “kültürel değerler” ve “etik değerler” olmak üzere 2 ayrı alan bulunuyor. Periyodik olarak planlarımız, bu başlıklara göre değerlendiriliyor.

IO: Değerler günlük planların içine dahil edilerek geçen sene başlatılan program geliştirilecek.

gr1-7 beceriler eğitimi müfredatının revizyonu OM-OMY-AK-PS-BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Sunum becerileri-not alma becerileri-araştırma becerileri ve eleştirel düşünme becerileri hedefli çalışmalar devam ediyor. Eleştirel düşünme üzerine alınan eğitimler sonrası beceriler tablosu revize edildi.

2018-2019 yılı için eleştirel düşünme becerileri öncelikli hedef olarak alındı. OO’da Crtical Thinking eğitimi Jeremy S. tarafından tüm okula ve düşünme kültürü komitesine verildi. Bölüm koordinatörleri tarafından hazırlanan eleştirel düşünme kriterleri günlük planlara kazanım olarak eklendi. SRÖ’ler için öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini her yarı yıl sonu değerlendirmek üzere rubrik hazırlandı.

Tüm öğrenim uygulamalarının ve öğrenme sürecinin okul felsefesi ile uyumlu olması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Türkçe Gr5, 6, 7: 1-12. sınıf romanı ve seçmeli okuma kitap listesi oluşturuldu. Bu liste, ilkokul, ortaokul ve lise bölüm öğretmenleri ile paylaşıldı.

İng : Gr4’lerdeki bir kitap Gr5’e alınıyor- Gr7’lerde Gr8’e hazırlık olması acısından checkpoint uygulamalarının program içine dahil ediliyor. Sene sonunda Gr7’de mock checkpoint sınavı planladı.

Mat: Gr5-6-7. ele aldığımız problem çözme-tahmin etme-haber yorumlama becerilerini geliştirmek için planladığımız çalışmalar ilkokul ve liseye aktarıldı. ilkokulda problem çözme üzerine çalışmalar yapıldı.
İng: Gr4’lerdeki bir kitap Gr5’e alınıyor- Gr7’lerde Gr8’e hazırlık olması acısından checkpoint uygulamalarının program içine dahil edilmesine çalışıldı-sene sonunda Gr7’de mock checkpoint sınavı planlandı.

* Tüm öğretmenler ile birebir öğrenim uygulamaları görüşmeleri yapıldı. (İO)

PRI-L3: Öğrenmeyi Genişletme Öğrencilerin K-12 boyutunda etkileşimlerinin yapılandırılması gr1-7 paylaşım programının çıkarılması OM-OMY-AK 2017 Ağustos Tamamlandı.
gr1-7 paylaşım programının revize edilmesi ve akademik takviminin hazırlanması OM-OMY-AK 2017 Ağustos Tamamlandı. Tüm okulların diğer okul seviyelerindeki öğrencilerle paylaşımlarını arttıran çalışmalar çok etkili bir şekilde yürütüldü.
Öğrencilerin akademik ve sosyal paylaşım platformlarının yapılandırılması ve genişletilmesi Sosyal sorumluluk çalışmalarının tanıtılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
İng: Diller Haftası’nda Açı Lisesi ile ortaklaşa ‘Parmakların Sesi’ adlı projeye destek verildi. Yeditepe lisesindeki işitme engelli öğrencilere işitme cihazı alınması için 3650 TL toplandı ve teslim edildi. WAC’a katılındı. Kardeş Okul’a öğretmenler tarafından seçmeli ders verildi. Öğrencilerimiz kardeş okulun Bilim Haftası’na destek verdi. Zekeriyaköy Ortatokulu’na engelli tuvaleti yapıldı.

IO: Öğrenci birliği, sosyal sorumluluk komitesi yürüttü. Gr3 Proje sunumundan elde edilen gelir sosyal sorumluluk projelerine aktarıldı.

2018-2019 hazırlıkları kapsamında lisede var olan sosyal sorumluluk programına alt yapı oluşturacak şekilde OO programı hazırlandı.

* Sosyal sorumluluk kapsamında hayvan maması yardımı, engelliler haftasında kapak toplama kampanyası, oyuncak toplama kampanyası, öğretmenlere de Down Sendromlu çocukların çalıştığı kafeye gitme uygulaması yapıldı. Diller Haftası’nda lise parmakların sesi sosyal sorumluluk öğrencileri öğrencilerimize sunum yaptılar. Ortaokul öğrencileri yaptıkları kek satışları ile kazandıkları parayı işitme engelliler için işitme cihazı alımına bağışladılar.

K12 becerilerin geliştirilmesine yönelik müfredatın geliştirilmesi ve içselleştirmesinin sağlanması Beceriler ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesi ve prosedürünün oluşturulması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
5-7 yatay dikey beceriler tablosu revize edildi-sunum-araştırma ve not alma becerileri için ortak dil oluşturma adına rubrik revizyon çalışması başlatıldı. 1-4 sunum becerileri ortak rubrik kullanımı hatırlatıldı. Araştırma becerileri eğitimi kütüphane dersleri ve 4. sınıfta ICT dersleri kapsamına alındı. Ortaokul için 5 temel becerinin değerlendirilmesine yönelik rubriklerin ve her ders için taksonomiye uygun ÖD sorularının örnenklerinin olduğu ÖD rehberi oluşturuldu-Academic Council-General altına eklendi.

2018-2019 yılında Eleştirel düşünme becerileri konusunda SRÖ’lerin de değerlendirme yapabileceği bir rubrik hazırlandı. Var olan becerilere eğitimde vurgulanan diğer önemli beceriler eklendi ve BK’lar plan toplantılarında planlara yansıyacak şekilde yönlendirme yapacaklar. Düşünme Kültürü 2. yıl programı bu becerilerin geliştirilmesine fırsat verecek ders planlarının hazırlanması ve uygulamaya konulmasına yönelik olacak. İO da günlük planlarda 4c nin nasıl yer aldığı açıklama olarak yazılması bekleniyor.

PRI-L4: Öğrenimin sınıf dışına taşınması ve geliştirilmesi Gezi programlarının geliştirilerek sürdürülmesi Günlük yaşam bağlantıları için çeşitli platformların yaratılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Her Ağustos döneminde olduğu gibi disiplinler arası bağlantıları arttırmak ve programı zenginleştirmek için 1-7 tüm geziler revize edildi.

2018-2019 gezi programı 1-7 seviyelerinde ağustos döneminde disiplinler arası bağlantıların arttırılması ve programın zenginleştirilmesi amacıyla revize edildi.

İlkokulda her sınıf seviyesinde var olan geziler iki hafta öncesi program sorumluları tarafından revize edilip öneriler plan toplantılarında değerlendirildi. OO da programa konulacak her yeni gezinin disiplinler arası bağlantılarının olması planlanıyor. Edirne-Bursa ve Efes gezileri farklı ders bağlantıları ve öğrenci aktif katılımını arttırıcı yönde revize edildi. İO da 4. sınıflar proje kapsamında sarıyer ilçemizi tanıyalım gezisi ilk kez yapıldı ve verimli geçti.

Söyleşilerin arttırılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Türkçe: Her sınıf seviyesinde 1’er sınıf romanı yazarı ve Kütüphane Haftasında da yazar davetleri planlandı. Veli paylaşımlarında bahsedilen söyleşiler burada da geçerlidir.

Sanat-Sosyal Bilgiler ve Matematik bölümlerine yeni söyleşiler eklendi.   Gezgin -Günlük hayat matematik ilişkisi- Matematik ve dans- Karanlıkta matematik söyleşileri yapıldı.

Sosyal paylaşım platformları Blog uygulamalarının okul bazlı revize edilmesi OM-OMY-AK-PS- BK 2018 Haziran Tamamlandı
Ev çalışmaları olarak bireysel projelerin kullanımı OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
gr7 Türkçe: İleride olan öğrenciler için bazı ev çalışmaları yerine okul dışında düzenlenen öykü, şiir yarışmaları için ürün oluşturma fırsatı verildi.

* İO gr1 okuma bilen öğrenciler için çalışma içerikleri güncellendi. Gr2

bitti.*Disiplinler arası çalışmalar dönemlik olarak revize edildi.

*gr1-gr2 ev çalışmaları, felsefemize uygun olarak revize edildi. Grade 3-4  ev çalışmaları revizyonu 2018-2019  yılı için planlamaya alındı..

OO: Senede iki defa ev çalışmaları proje bazlı olacak.

İO gr1 okuma bilen öğrenciler için çalışma içerikleri güncellendi. Gr2 bitti.*Disiplinler arası çalışmalar dönemlik olarak revize ediliyor.
*gr1-gr2 ev çalışmaları, felsefemize uygun olarak revize edildi.

OO: Senede iki defa ev çalışmaları proje bazlı olacak.   İlkokul ve Ortaokulda matematik ev çalışmalarına zamanın kalırsa bölümü eklendi kanguru matematik- akıl oyunu türünde her seviyeye uygun sorular konuluyor.3-4 sınıf ev çalışmaları revize edildi- program geliştirme komitesi okul haftaları kapsamında seçenekli -ailelerinin katılımlarını da sağlayan ev çalışmaları hazırladı. Ortaokulda Türkçe-İngilizce -Matematik ve Fen derslerine yönelik ders dışı projeler verildi.

Gerçek hayat senaryoları hakkında atölye çalışmaları ve seminerler Her ders ve sınıf seviyesinde minimum 1 çalışma planlanması 2018 Haziran Tamamlandı
PRI-L5: Araştırma Çalışmaları & Projeler Akademik dürüstlüğün K-12 boyutunda okul yaşantısında etkin olması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Araştırma ve kaynak gösterme çalışmaları rubriklerine  kriter olarak alındı. Kütüphane eylem planı kapsamında her sınıf seviyesinde kütüphane dersleri içeriğine alındı. 5. sınıfta sosyal bilgiler dersi kapsamında hazır bulunuşluk alıp öğrenim çalışmasından sonra tekrar değerlendirme alındı.
Tüm disiplinlerde öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi Ders bazında araştırma temalarının listesinin yapılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017 Ağustos Tamamlandı.
PRI-L6:  Yüksek okur yazarlık becerilerinin geliştirilmesi Okuma ağacı programının geliştirilmesi K12 okuma listesinin revize edilmesi OM-OMY-AK-PS- BK 2018 Haziran Sistemden çıkarılacak ve eklenecek kitaplar belirlendi- Yeni ws hazırlama programı yapıldı.* İO: komite kuruldu.  25 yeni kitap eklendi. 2019-2020 yılı için kurulan komite her sınıf seviyesinde 1 ünite belirleyip bir sınıf romanı ile bağlantılı pilot günlük planlar hazırlayacak ve uygulayacak.
İO ve OO Kütüphane misyonunun revize edilmesi Yeni misyon doğrultusunda kütüphane 5 yıllık eylem planının hazırlanması

 

Kütüphane öğretmenleri-AK-OM 2017-2022 (yıl bazlı ele alınır) Eylem planları hazırlandı ve yıllık hedefler belirlendi.
Kütüphane öğretmenleri ile aylık toplantılarla eylem planı hedefleri değerlendiriliyor yapılan tüm çalışmalar eylem planına ekleniyor ve planlanan değerlendirme araçları ile değerlendiriliyor.
Kitap ve metinlerin revizyonu OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
İO: Eski kitaplar çıkarıldı. Satın alınacak kitap listesi oluşturuldu.

OO da bazı sınıf romanları değiştirildi.

Program geliştirme komitesindeki öğretmenler rehberliğinde her sınfı seviyesindeki öğretmenler her ay bir kitap okuyarak ilgili çalışma kağıdını ve o sınıf seviyesinde öncelikle revize edilmesi gereken çalışma kağıtlarını ele alacaklar. Her sınıf seviyesinden 2-3 kitap seçilerek revize edilen prosedürlere göre 45 yeni ws hazırlandı.

PRI-L7: Öğrenme Odaklı Planlama: Farklılaştırma Öğrenci ihtiyacına göre öğrenim planlanma politikasının tanımlanması Öğrenim eksiklikleri ve öğrenimde ileri olan öğrenciler için var olan sistemin geliştirilmesi ve prosedürünün yazılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
ACIS sisteminde öğrenilemeyen kazanımların d girilmesi ve öğrenci-sınıf- ve düzey bazında rapor alınması çalışması yapıldı.3 Ekim itibariyle etkin olacak. Hazır bulunuşluk değerlendirmelerinin ACIS e girilmesi sağlandı. Türkçe-İngilizce: İleride olan öğrenciler için “Çift Dilli Proje” uygulaması bulunuyor. Gönüllü öğrenciler yılda 2 proje hazırlayabiliyor.

STEM projeleri ve rotasyonlu etkinlik planları geliştirildi. (IO)  OO: Takım telafileri planlandı. Sabit etüt günleri planlandı.

PRI-L8:  Rehberlik Programı Rehberlik çalışmalarının kapsam, içerik ve prosedürlerinin geliştirilmesi Ortaokulda PM müfredatının var olan programa yedirilmesi OM-OMY-AK-RÖ 2019 Haziran Tamamlandı
Ortaokulda yaş gelişim özelliklerine göre rehberlik programının revize edilmesi OM-OMY-AK-RÖ 2019 Haziran Tamamlandı
PRI-L9: Hayat Becerileri Hayat becerileri kazanımlarının ve uygulanacak adımlarının 1-8 için belirlenmesi Öğrenciye verilen sorumluluklarda ve planlanan etkinliklerde hangi hayat becerisini geliştirilmesi hedefleniyorsa kazanım olarak belirtilmesi OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Öğrenci sorumlulukları prosedürü yazılıyor. Komiteler üzerinde çalışıyor.
*Prosedür tamamlandı.
PRI-L10: Öğrenim Mataryallerinin geliştirilmesi Çalışma kağıdının kullanımı ve işlevi hakkında öğrenci geri bildirimlerinin alınmasının artırılması OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Tüm öğrenci çalışmaları değerlendirme rubriklerine  çalışmayı değerlendirme kriteri eklendi. (İO)
Çalışma kağıdı standartlarının uygulamadaki devamlılığının sağlanması (Biçim-işlev-uzunluk-alan kullanımı) PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Ağustos çalışma dönemlerinde beklentiler paylaşılıp, hazırlanan materyallere verilen dönütlerde dikkat ediliyor.Ağustos ayında ve program geliştirmede ortak dil oluşturma çalışması yapıldı.
Çalışma kağıdı prosedürlerinin değerlendirilmesi ve takibi Öğrenim materyallerinin içerik ve şekil olarak standartlarının karşılamasının sağlanması PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Plan toplantıları ve bireysel toplantılarda dönüt verilmesi planlandı.Ağustos ayında ve program geliştirmede ortak dil oluşturma çalışması yapıldı.
Araştırma için kullanılacak data banklarının belirlenmesi Data bankların kullanımı ve kapsamı ile ilgili öğretmenlere eğitim verilmesi AK-KS 2019 Haziran Britannica School ile ortaokul öğrencilerinin kullanımı için aralık-mayıs ayları arasında geçerli olacak bir anlaşma yapıldı. Tüm öğretmenlere bu data bankın kullanımı ile ilgili bir paylaşım yapıldı.
Öğrenim bağlantılı APP’lerin araştırılması- ders bazlı listelerinin oluşturulması gr1-4 app seçiminin yapılması ve kullanımının yaygınlaştırılması OM-OMY-AK-PS- BK-IT öğretmenleri 2019 Haziran
PRI-L11: Ölçme ve Değerlendirme Sözlü değerlendirme – Sunum ve sınıf içi çalışmalarının değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi OM-OMY-AK-PS- BK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
1-4 sunum rubrikleri revize edildi-paylaşıldı. 5-/ sunum rubrikleri komitede oluşturuldu, yayınlandı.
Alternatif yazılı değerlendirmelerinin geliştirilmesi ( Telafi- eve verilen değerlendirmeler…) OM-OMY-AK-PS- BK 2018 Haziran OO da Matematik ve Sosyal bilgiler dersleri için 1 ve 3. Dönemlere performans görevleri eklendi. Sosyal bilgiler quiz soruları açık kitap uygulamasına göre hazırlandı.
Ölçme ve değerlendirme prosedürünün, uygulamalarının ölçekler ve beceriler dahilinde revizyonu ve standardizasyonunun sağlanması gr1-4 Süreç değerlendirmesinin otomasyona geçirilmesi ve analiz alınabilmesi OM-OMY-AK-ACIS ekibi 2017 Ağustos 5-7 ÖD prosedürleri revize edildi- güncel hali veli el kitabı ve prosedürlere yansıtıldı. 1-4 ÖD presdürleri revize edildi- gayret rubriği-ev çalışmaları ve eokul girişleri ile ilgili değişiklikler prosedürlere yansıtıldı.
Hem ilkokulda hem ortaokulda her dönem yapılan ÖD lere uygulama öncesi dönüt veriliyor. İngilizce 4. sınıf 1. ÖD leri revize edildi. OM lerin yaptığı akademik uygulamalar toplantısı ile uygulamalar incelenip dönüt veriliyor. Her plan toplantısında hangi çalışmaya bireysel dönüt verileceği kararlaştırılıyor. OO da ÖD dönüt derslerine girilerek öğretmenlere bireysel dönüt verildi. BK toplantısında verimli uygulamalar ve gelişim alanları paylaşıldı.
PRI-L12: Sürdürülebilir Sosyal Projeler Sosyal sorumluluk projeleri ve uygulamalarının geliştirilip yaygınlaştırılması OM-OMY-AK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
OO sosyal sorumluluk çalışmalarının lisede olan çalışmalara alt yapı oluşturacak şekilde revizyonu sağlandı.
PRI-L13: Öğrenen Okul Öğrencinin öğrenmeyi değerlendirmesi Var olan uygulamaların revize edilerek sürdürülmesi OM-OMY-AK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
İlkokulda tüm çalışma kağıtları ve kitapçıklara öğrencilerin değerlendirme yaptığı rubrikler ekleniyor. Günlük planlarda çıkış aktiviteleri ya da kazanıma uygun rubriklerle değerlendirme yapmaları sağlanıyor. Hem İO hem OO da okul haftaları uygulamasından sonra ve gezilerden sonra öğrenci görüşlerini alacak fırsatlar yaratılıyor.
Öğrenme odaklı sınıf gözlemi ve paylaşılması Var olan uygulamaların revize edilerek sürdürülmesi OM-OMY-AK 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Meslektaş gözlemlerinin bir sistem dahilinde yaygınlaştırılması Meslektaş gözlem prosedürünün yazılması OM-OMY-AK 2017 Ağustos Tamamlandı
Öğretmen gözleminden öğrenci gözlemine geçişin tanımlanması Var olan kriterler içinden bu kazanıma uyun olanların öncelikli olarak değerlendirmeye alınması AK-OM-OMY 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
SRÖ sisteminin revize edilmesi ve danışmanlığa dönüştürülmesi 5-7 SRÖ koçluk eğitiminin planlanması AK-OM-OMY 2017 Ağustos Koçluk eğitimi alındı- uygulamaya geçişi bireysel dönütlerle desteklenecek.


AK:
Akademik Kurul, OM: Okul Müdürleri, OMY: Okul Müdür Yardımcıları, BK: Bölüm Koordinatörleri, PS: Program Sorumluları, RÖ: Rehber Öğretmenler, IT: Information Technology

Ana Başlık Alt Başlık Hedef Alt Hedef Sorumlu Tarih Yapılan Çalışmalar
Bilişim ICT-1: ACIS (Okul
İntraneti İçin Yeni Model)
ACIS uygulamalarının etkin kullanımı ve geliştirilmesi OM-OMY-AK-IT-ACIS ekibi 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
ICT-2: Digital Arşiv Arşivin tanımı ve kapsamı Okul içerisinde yapılan sunumların da arşivinin alınması OM-OMY-AK-BK-ACIS ekibi 2018 Haziran
OÖ 5 yaş-12 ICT müfredatının revize edilmesi Yıl bazlı revizyon çalışması ICT Komitesi 2017-2022
(yıl bazlı ele alınır)
Her okul seviyesine uygun çalışmaların yapılmasını sağlayacak bir ICT komitesi kuruldu ve BAÜ Eğitim Teknolojileri Bölüm Başkanı Yavuz Samur ile çalışmalar 2018 Mart ayında başladı.
Arşiv oluşturma ve kullanma için prosedürlerin belirlenmesi OM-OMY-AK 2018 Haziran

 

AK: Akademik Kurul, OM: Okul Müdürleri, OMY: Okul Müdür Yardımcıları, BK: Bölüm Koordinatörleri, IT: Information Technology