Açı Diploma Programı (ADP)

Açı Lisesi, bütün öğrencilerinin Açı Diploma Programı’nı bitirmesini zorunlu tutar.
Açı Diploma Programı; Açı Akademik Programı (AAP) ve Açı Öğrenim Deneyimi (ALE) olarak adlandırılan bir dizi ders dışı öğrenim deneyimleri ile birleştiren 4 yıllık bir programdır.

Açı Akademik Programı (AAP)

Açı Akademik Programı; Temel Program, Seçmeli Dersler I (akademik program dersleri) ve Seçmeli Dersler II (genel kültür ve güncel konular) gruplarının bütünüdür. Programın temel öğrenim dili Türkçe’dir. Yurt dışı üniversitelerine hazırlık derslerinin öğrenim dili İngilizce’dir. Açı Akademik Programı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın orta öğretim programının tüm hedeflerini karşılar.

Temel program, her öğrencinin alması gereken zorunlu derslerden oluşur. Açı Lisesi öğrenci profilinin temelini; üst düzey okuma-yazma becerileri, anadilini etkin kullanma, birden fazla yabancı dilde ileri seviyede beceriler kazanma, analitik düşünme ve derinliği olan bir genel kültür öğrenimi oluşturur. Bu bağlamda Türk dili ve edebiyatı, İngilizce (dil ve edebiyat), uygarlık tarihi ve matematik dersleri; her öğrencinin almak zorunda olduğu temel programı oluşturur.

 1. sınıf itibarı ile bu grup dersler öğrencilerin ilgi ve becerileri ile ileride üniversitede okumak istedikleri bölüm programlarının altyapısını oluşturur. Öğrenciler, sözel ve sayısal alanda sunulan akademik dersler arasından seçim yaparlar. Genel olarak öğrenciler, belli bir konsantrasyon alanına yönelir ve temel programa ek olarak fen-matematik; dil-matematik, dil-sosyal alanlarındaki dersleri birbirini destekleyecek biçimde seçerler.

11. sınıfların seçmeli dersleri arasında öğretim görevlilerinin verdiği ekonomi, psikoloji, uluslararası vb. dersleri bulunmaktadır. Ayrıca yurtdışında okumak isteyen öğrenciler için çeşitli AP dersleri açılmaktadır.

Açı Öğrenim Deneyimi (ALE)

Programın öğrenim deneyimi adını almasının nedeni, öğrenimin yaşam boyu sürmesi ve bireysel bir yolculuk olmasıdır.

Yaşam boyu süren öğrenim, sadece sınıf içinde edinilen bilginin hayata geçirilmesi ise sınırlı değildir. ALE; 20’den fazla konuyu kapsayan seçmeli dersler ve kulüplerle sınıf içi öğrenimin ötesine geçmekte, yaşama kültüründe önemli bir paya sahip olan müzik ve sanat deneyimlerinin yanı sıra, günümüzün teknolojisinin etkisiyle hızla değişen iletişim ve insan ilişkilerine dair öğrenim fırsatları da yaratmaktadır.

Kulüpler, öğrencilerin derslerde öğrendiği bilgileri ve okulda edindiği becerileri sosyal hayata taşımalarında köprü görevi görür. 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri kulüplerde deneyim kazanırken 11 ve 12. sınıf öğrencileri; kulüplerin kurulması, yönetimi ve yıllık etkinliklerinde sorumluluk üstlenir.

Kulüpler; okul dışında -yurtiçi ve yurtdışında- konferans, organizasyon ve yarışmalara katılır. Müzik grupları enstrüman çalışmaları yanında orkestra ile okul dışı festival ve yarışmalara, okul içinde de kış ve bahar konserlerine hazırlanır. Kulüpler ders saatleri dışında, 3 farklı bantta yer alırlar.

Buna ek olarak, öğrenciler yıl içinde Bireysel Öğrenci Projesi (SIP) kapsamında kendi kulüplerini oluşturabilirler. Kendi projesini oluşturup hayata geçirmek isteyen öğrenci ALE koordinatörü ile projesini paylaşır ve hazırlık sürecinden geçer, proje onaylanırsa bir yıl sonra kulüp açılır.

KULÜPLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Açı Diploma Programı’nı tamamlamak için her öğrenci sosyal sorumluluk projesinde minimum 50 saat görev almak zorundadır.

9 ve 10. sınıfların bir sosyal sorumluluk projesine katılmaları zorunludur. 11 ve 12. sınıflar dilerlerse bu projelerde yer alabilirler.  Sosyal sorumluluk projelerinin çalışma saatleri okul saatleri içindedir.

Yine SIP çerçevesinde öğrenciler kendi sosyal sorumluluk projelerini ALE koordinatörüne önerebilir, hazırlık sürecinden sonra projeleri onaylanırsa başlatabilirler.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Açı Lisesi’nde öğrenciler, kendi istekleri doğrultusunda seçmiş oldukları spor branşında öğrenim görürler. Performans seviyeleri ve istek durumuna göre dileyen öğrenciler, ilgili branşın yurtiçi, yurtdışı, özel ya da resmi sportif etkinliklerine ve yarışmalarına yönlendirilmektedir.

Açılan dersler: Basketbol, voleybol, wing-chun, doğa sporları, bilardo,  fitness-spinning, badminton, triathlon, pilates ve futbol.

Lise basketbol ve voleybol takımları, federasyonun düzenlediği yarışmalarda ve yine okullar arası müsabakalara katılır ve Açı’yı temsil ederler.

Dersler

Açı Lisesi’nden mezun olan her bir öğrencinin edebiyat kültürüne ve birikimine sahip, donanımlı yetişkinler olarak hayatlarına devam etmeleri, öğrencilerin bu doğrultuda yetiştirilmesi edebiyat bölümünün felsefesini oluşturan temel hareket noktasıdır. Edebiyat; bir ders olarak değil, kültürel kazanımların paylaşıldığı, belirli bir düşünsel üretimin ortaya konduğu birliktelik olarak görülür. Okulun ve bölümün edebiyat derslerinden beklentisi; öğrencilerin bu düşünsel üretime etkin bir şekilde katılımının; kendi öz kültürünü, tarihini, edebiyatını, diğer sanat dallarını ve dilini iyi bilen bireyler olmalarının sağlanmasıdır.

Açı Lisesi’nin her öğrencisi; çağdaş Türk edebiyatının önemli eserleri hakkında düşünebilen, eleştirebilen, analiz edebilen, farklı okumalara adım atabilen gerçek okuryazarlar olarak mezun olur.

Matematik derslerinin amacı; öğrencilerin, yaşamlarında gerekli olan soyut düşünme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine, kendi potansiyellerini tanımalarına ve sonuna kadar kullanmalarına olanak sağlayan, ezberden uzak bir eğitim ortamı sunmaktır.

Program Hedefleri:

 • Matematik dilini kullanabilme
 • İşlem becerilerini geliştirebilme
 • Problem çözme becerilerini geliştirebilme
 • Analitik düşünme becerilerini geliştirebilme
 • Matematikte teknolojiyi kullanabilme
 • Sorgulama ve soru oluşturabilme becerilerini geliştirebilme

Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışı üniversite eğitimlerini desteklemek üzere çeşitli matematik programları uygulanmaktadır. Programlar ve kodlarını aşağıda görebilirsiniz:

091         9. sınıf matematik

101         10. sınıf matematik

111         11 yurt içi sınıfı matematik

112         AP Calculus AB

113         11 yurtdışı sınıfı matematik

121         12 yurtdışı sınıfı ileri matematik

122         AP Calculus BC

123         12 yurtdışı sınıfı temel matematik

124         12 yurtiçi sınıfı matematik (YGS/LYS)

Tarih

Tarih bölümünün temel amacı, öğrencilerin tarihsel olay ve olguları bir bütünün içine yerleştirip görebilmesidir. Tarihi uzayıp giden bir şerit olarak görmek yerine; sıçramaları, geri gidişleri ve rastlantıları içeren bir şeklin içinde değerlendirmeyi tercih eder. Öğrencinin tarihi, kişilerden ibaret bir anlatı olmaktan çıkarıp toplumun bütün bileşenlerine mal ederek olgu ve olayları ekonomik, kültürel ve sosyolojik olarak tahlil etmesini amaçlar. Öğrencilerin kendi ülke tarihlerine ait süreç ve olguları analiz etmelerinin yanında, bu analizlerin dünya tarihi içine yerleştirmesi, ülke tarihiyle eş zamanlı olarak dünya tarihini de değerlendirmesi önemsenir.

 

Felsefe

Felsefenin; düşünmenin yanı sıra, değer alanıyla ilgili olması nedeniyle, özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiren öğrencilerin bu kazanımları gündelik yaşama transfer etmeleri; farklı fikirlere saygı duyan, açık görüşlü, soru sormaktan çekinmeyen, toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

 

Coğrafya

Öğrencinin yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma, ülkesinin değerlerini kavrama, ülkesi ile dünyanın sorunlarını algılama, insan-doğa arasındaki ilişkileri öğrenebilme bilincini geliştirmeyi ve gelecekteki yaşantısında bunu etkin bir şekilde kullanabilmesini hedefler.

Fen Bilimleri Bölümü olarak amacımız; bilimsel araştırma yöntemlerini bir düşünce yolu olarak kabul eden, öğrendiği kavramlarla yaşam arasında bağlantı kurabilen, analiz edip düşüncelerini paylaşabilen, yaşadığı çevre ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan bilim ile ilgili beceri, tutum, değer ve anlayışa sahip, yaşam boyu öğrenen ve 21.yy becerilerine sahip bireyler yetiştirmektir.

 

Program hedefleri:

 1. Bilimsel yöntem basamaklarını uygulayabilme
 2. Laboratuvar çalışma tekniklerini ve pratik yeteneklerini geliştirebilme, ölçme araçlarını doğru bir şekilde kullanabilme
 3. Bir konu ile ilgili literatür tarayabilme, bilgileri kavrama, yorumlayabilme ve kendi cümleleri ile ifade edebilme
 4. Fen ve teknoloji alanındaki gelişimleri takip edebilme
 5. Derslerde bilişim teknolojilerini kullanabilme
 6. Çevre sorunlarına duyarlı olabilme ve bu konuda bilimsel projeler üretebilme

İngilizce dersinde dünya edebiyatı klasiklerini okuyan öğrenciler, aynı zamanda uluslararası sınavlarla kendilerini test etme olanağı bulur. 8. sınıf sonunda Checkpoint, 9. sınıfın sonunda IGCSE Literature veya ESL ve sonrasında yurtdışı öğrencileri için AP Language and Composition ve AP Literature and Composition sınavlarına hazırlık yapılır.

Fransızca’da DELF B2 hazırlığı ve sonrasında yurtdışı öğrenciler için AP French seçenekleri bulunur.

İspanyolca’da ise lise bitiminde DELE B1 hedefi vardır.

Fransızca’da üst seviyede olan bir öğrenci, istediği takdirde okul dışı saatlerde İspanyolca ek derslere katılarak A2 İspanyolca seviyesi ve 3 yabancı dille mezun olur.

ICT

İlkokul ve ortaokul ile dikey planlamada bağlı olan lise ICT dersleri, Cambridge IGCSE programını uygular. 130 saatlik ders ardından 10. sınıfta öğrencilerimiz IGCSE – ICT sınavına girmektedir. Üniversite ve iş yaşamı temel teknoloji becerilerinin kazandırıldığı, sınav sonucunda belgelendirildiği ICT dersi haftada 2 saat olarak yapılır. Derslerinin tamamı Apple bilgisayarlardan oluşan ICT laboratuvarında yapılır.

Teori ve pratik olarak uygulanan ICT dersi, Cambridge planlamasını izler ve farklı araçlarla değerlendirir. Öğrenciler öğrenmeyi kolaylaştıracak ve tekrarı sağlayacak dijital dokümanlarla, ihtiyaca yönelik etütlerle desteklenir.

Dersin temel çerçevesi, öğrencilerin günümüzün teknolojisini anlamaları, güvenli ve bilinçli kullanmaları, farklı ihtiyaçlara yönelik program ve uygulamaları öğrenerek bilişim –  iletişim teknolojileri kullanımı konusunda donanımlı olmalarıdır.

Ders planlamaları diğer branşlarla paralel olarak yapılır ve disiplinlerarası çalışmalarla ICT dersinde öğrenilen kazanımlar pekiştirilir. Biyoloji, fizik, kimya, edebiyat, tarih ve coğrafya alanları ile ortak projeler yapılır.

ICT dersi dışında, kulüp programında, öğrencilerimize 2 farklı alternatif sunulmaktadır. Kodlama-mobil cihaz programlama ve Maker (Arduino programlama, elektronik ve  3D tasarım).

Açı High Tech Kulübü

Lise programında bulunan kulüp seçenekleri arasında bulunan AÇI Tech, kontenjan dahilinde öğrenci alır. Kulüp çalışmaları 33 haftalık planlama ile proje esaslı olarak yıl boyu sürer. Bir proje 3D tasarım, elektronik ve Arduino programlama gibi farklı alanlarda çalışan öğrenciler tarafından tamamlanır.

Öğrencilerimiz grup çalışması ortamında proje tamamlama, sorumluluk ve görev bilincini kazanma yeterliliklerini artırır. Akademik faaliyet ortamında belirli bir müfredat ve programın izlendiği dersler teorik ve daha çok pratik uygulamalarla yapılır.

Çalışmalar 3 ayrı ana alanda uygulanır.

 • 3D Tasarım

3D tasarım için öğrenciler TinkerCat, Sketchup ve Rhino programlarını kullanır. Farklı amaçlar için tasarım yaparak projenin modellemesini yapılır. Verilen görevler öğrencilerin modelleme, ölçeklendirme, geometri ve boyut kavramlarını geliştirici, çok fonksiyonlu düşünme ve sorun çözme becerilerini kazanır. Bilgisayar ortamında tasarlanan modeller farklı filament özellikleri ile 3D yazıcımızda basılır. Dijital ortamda olan tasarımlar somutlaşarak öğrencilerin ellerine alabildikleri bir objeye dönüşür.

 • Arduino Programlama

Öğrencilerimiz Arduino Genuino 101 kart kullanarak projenin programlama ve kod yazma aşamasını gerçekleştirir. Kod takibi, sorun çözme, analog ölçme (ısı, ışık, ses, hareket vb) becerileni geliştirir ve sensörler kullanarak devreyi kart ile kontrol eder.

 • Elektronik Kart Tasarımı

Sensörler, devre elemanları, direnç okuma, entegreler ve özellikleri, devre takibi, lehim yapma temel becerileri gelişir.  Bu bölümde öğrencilerimiz projede kullanılacak olan elektronik devrenin tasarımını öncelikle Fritzing programı ile dijital ortamda, ekranda tasarlar ve breadboard üzerinde çalıştırır. Daha sonra havya, yan keski, cımbız vb. araçları kullanarak öğrenciler kartı fiziksel ortamda oluşturur. Devreyi delikli pertinaks üzerine lehimleyerek tamamlar ve çalıştırır.

 

Koding Kulübü

Kod yazma bir hayat becerisi olarak görülmekte ve öğrencilerin bu beceriyi her türlü mesleğe uyarlayabilmesi hedeflenir. Algoritmik düşünmenin öğrenildiği ve uygulandığı programlama dersleri, ilkokulda ve ortaokulda blok programlama ile başlayıp lisede kulüp yelpazesi içinde kodlama ile devam eder. Öğrenciler Phyton platformunda kodlama eğitimi alır. Temel kavram ve komutları öğrenerek proje geliştirir. İkinci aşamada ise mobil platformlar için yazılım geliştirir. Kod yazma yanında proje geliştirme, işlem basamaklarını oluşturma ve takip etmeyi öğrenir.