Okul öncesi eğitim ve öğretim programı; her öğrencinin farklı geçmişini göz önünde bulundurarak onun kişiliği, gereksinimleri ve kabiliyetleri üzerinde yoğunlaşır ve öğretmenleri her öğrencinin bireysel özelliklerine en uygun eğitimi sunmaya yönlendirir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin var olan ilgi alanları, gereksinimleri, kuvvetli yönlerinden başlar ve onların öğrenmelerinin ve seçimlerinin sorumluluklarını almalarını hedefler. Değişik kabiliyet, gelişim ve öğrenme yöntemleri beklenmekte, kabul edilmekte ve uygun öğrenme etkinlikleri oluşturmada göz önünde bulundurulmaktadır. Öğrenim etkinlikleri ve iletişim, öğrencilerin özgüvenlerini ve öğrenmeye karşı pozitif yaklaşımlarını geliştirecek biçimde tasarlanır. Bu yaklaşımın çerçevesini; dil, matematik, hareket, müzik, sanat, el becerileri ve en önemlisi sosyal gelişim hedeflerini her yaş grubu için farklı seviyelerde içeren yazılı programımız oluşturur.

Program

Çocuğun içindeki ben (kişilik) kavramı kendi hakkındaki tüm inanç, tavır ve duyguların birleşimidir. Açı Okul Öncesi programının her alanında ben (kişilik) kavramı geliştirilir ve beslenir. Çocukların kendileri hakkındaki görüşleri ve bir şeyi yapıp yapamayacakları konusundaki inançları; onların öğrenmeleri ve karşılaştıkları yeni durumlara olan yaklaşımları üzerinde büyük bir etki gösterir. Sağlıklı bir ben (kişilik) kavramı her çocuğun başarısının anahtarıdır.

Okul öncesi çağında çocuklar matematiği doğal yollarla keşfeder ve deneyimlerler. Açı Okul Öncesi’nde de bu anlayışı kabul ederek daha etkili bir matematik programı sunulmaktadır. Programımızda alan ve şekiller, sayılar, dizin, ölçü ve olasılık önemli bir yer tutar.

Sosyal Bilgiler

Okul öncesi çağındaki çocuklar kendilerini, ailelerini ve yakın çevrelerindeki insanları daha iyi tanırlar. Yaşadığımız dünyayı öğrenme ve anlamaya ise içinde bulundukları dünyayı keşfederek başlarlar. “İnsanlar ve diğer canlılar nasıl yaşar, birbirleriyle nasıl ilişki kurar, karşılaştıkları problemleri nasıl çözer, yaşadıkları çevreyi nasıl şekillendirirler?” gibi sorulara cevap bulurlar.

Fen ve Doğa Bilgisi

Programımızda öğrencilerin gözlem, ölçme, sınıflandırma, ilişki kurma ve tahmin etme yöntemlerini kullanarak olayları daha iyi anlayabilmesi sağlanır. Çocukların ilgilerini geliştirmek için sonsuz fırsatlarla dolu olan doğada birçok etkinlik gerçekleştirilir ve bu etkinlikler ile çocuklar bir bilim insanı gibi çevrelerini gözlemler, deneyler yapar ve keşfederler.

Açı Okul Öncesi programının en önemli bölümlerinden birini de “yaratıcı sanat” oluşturur. Programımızdaki sanat aktiviteleri ile çocuklar hayal güçlerini geliştirirken duygularını da bu yolla ifade etmeyi öğrenirler. Yaratıcı sanatın diğer bir kolu olan “yaratıcı oyun” ve “drama” ise çocuğun benlik kavramının pozitif olarak gelişmesinde önemli bir yer tutar. Oyun sırasında liderlik yapmayı, gerektiğinde takip etmeyi ve sıra beklemeyi öğrenir. Ayrıca çocuklar henüz kelimelerle ifade edemediği duygularını gösterme olanağı bulurlar.

Açı Okul Öncesi “hareket programı” tüm öğrencilerin düzenli olarak fiziksel etkinliklere katılmaları için fırsatlar sunar. Programımız “jimnastik, oyun, dans, sağlık, sosyal beceriler, yaşam boyu fiziksel aktivite” adı altında 6 ana bölümden oluşur ve açık alan aktiviteleri için doğal ortamlar hazırlanır. Özgüven, yaşıtlarla ve yetişkinlerle ilişki kurma, liderlik gibi birçok sosyal beceri hareket eğitimi programı içinde yer alan fiziksel etkinliklerle desteklenir.

Açı Okul Öncesi müzik programı öğrencilerimize müziği sevdirmeyi, gerek dinleyici gerekse katılımcı olarak müzikten keyif almayı öğretmeyi hedefler. Müzik çocuğun dil, kendini ifade etme, özgüven gibi birçok becerisinin gelişmesinde önemli bir rol oynar. Müzik “evrensel bir dil” olarak tüm çocuklar tarafından ilgiyle karşılanır. Program içerisinde kullanılan şarkı ve müzikli oyunlar, çocukların başka kültür ve dillerle ilgili farkındalıklarının artırmasını sağlar.

Okuma, yazma, konuşma ve dinleme; erken yaş dil eğitiminin temel öğeleridir. Açı Okul Öncesi’nde uygulanan “okuma yazma” programı ile öğrencilerin dil gelişimlerini desteklenmesi amaçlanır.

Bu program 2’ye ayrılır:

  1. Okuma-yazma öncesi
  2. Okuma-yazmaya hazırlık

 

3+ ve 4+ yaş grubu öğrencileriyle “okuma-yazma öncesi” çalışmaları yapılırken hazır olan 5+ yaş grubu öğrencileriyle “okuma-yazmaya hazırlık” çalışmaları yapılır.

Okuma

Okuma çalışmalarında tüm yaş gruplarımızda farklı seviyelerde “Oxford Reading Tree” programı kullanılmaktadır. Bu programa göre; küçük çocuklar bir kitap sayfasındaki kelimeleri tanıma veya metin dışındaki kelimeleri öğrenmede zorluk çekerken kendilerine okunan bir hikâyeyi akıllarında tutarak bu kelimeleri öğrenebilirler. Oxford Reading Tree programının okuma öğrenimine bakış açısına göre hikâyedeki olay ve anlam önceliklidir. Oxford Reading Tree programının okulumuzda uygulanan hikâyeleri 4-6 yaş çocuklarının hayat tecrübelerini yansıtmaktadır. Bu da çocukları hikâye ve kendi hayatları arasında bağlantılar kurmaya, deneyimleri hakkında konuşmaya teşvik edici nitelik taşır. Sınıflardaki görsellik unsuru ve malzemelerin kullanımı öğrencileri okumaya ve yazmaya teşvik eder.

Yazma

Yazı yazma programında çocuklar yaparak-yaşayarak katıldıkları aktivitelerle, el becerilerini geliştiren kaynaklarla ve farklı öğrenme teknikleriyle doğru ve rahat yazmanın temelini atarlar. Kullanılan malzeme ve materyallerin tümü yaş gruplarına uygun olarak seçilir.

Okuma-Yazma Grup Çalışmaları

5+ yaş sınıflarına başlayan öğrenciler okul başladıktan 6-8 hafta sonra İngilizce ihtiyaçlarına göre küçük gruplar halinde haftanın her günü 45 dakikalık zaman dilimlerinde; sadece İngilizce dil, ses, yazı yazma, okuma ve günlük tutma çalışmaları yaparlar.

Okul öncesinden ilkokula geçişte öğrenciler için hem sosyal hem de akademik anlamda bir değişim söz konusudur. Bu nedenle 5+ yaş (Hazırlık) programımızın öncelikli amacı öğrencilerimizin daha uzun bir gün ve daha fazla masa başı etkinliklerinin olduğu ilköğretim programına yumuşak bir geçiş yapmalarını kolaylaştırmaktır.

5+ yaş programında yer alan tüm kazanımlar günlük akış içinde dengeli olarak dağıtılmıştır. Okuma ve yazma çalışmaları, matematik etkinlikleri ve küçük grup çalışmaları 5+ yaş programının ilköğretime hazırlık için yapılandırılmış öğrenim etkinliklerinden sadece bazılarıdır. Ayrıca üzerinde durduğumuz temalarla öğrencilere ilköğretimin temelini oluşturan araştırma ve sorgulama becerileri verilir.

5+ yaş öğrencileri dönem sonlarında bireysel gelişimleri doğrultusunda karşılaştırma yapılmadan öğretmenler tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmelerin amacı her öğrencinin ilköğretim 1. sınıfa geçişinde güçlü olduğu ve desteğe ihtiyaç duyduğu alanları belirleyip bu alanlarda yapılacak olan bireysel çalışmaların planlanmasıdır. Öğrenciye ait tüm bilgiler, öğrencinin velisi ve ilköğretim 1. sınıf öğretmenleri ile paylaşılır ve bu geçiş bireysel özellik ve ihtiyaçlara göre planlanır.

Okul öncesi programımız her öğrencinin geçmiş yaşantısından yola çıkarak karakterini, ihtiyaç ve yeteneklerini göz önünde bulundurur. Bu bilgiler, farklı yeteneklere ve öğrenme stillerine sahip olan öğrenciler için uygun olan bireysel bir öğrenme programı oluşturmamıza yardımcı olur. Müfredatımız, her yaş grubu için farklı seviyelerde matematik, hareket, müzik, sanat ve en önemlisi de sosyal-duygusal gelişim hedeflerini içermektedir. Aktivitelerimiz ise iletişim, özgüven ve bağımsız olarak iş yapabilme becerilerini ve bunun yanı sıra öğrenmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmeye yönelik planlanır.

Portfolyo

Portfolyo, öğrencinin örnek çalışmalarının bir araya getirildiği ve öğrencinin gelişimini ölçmek için kullanılan bir araçtır. Gerçekleşen öğrenmenin takibi ve bir sonraki aşamanın planlanmasına kaynak olan portfolyo çalışmaları günlük akış içindeki tüm alanlarda yapılan çalışmalardan örneklerin bir araya getirilmesiyle oluşur. Oluşturulan portfolyo ile öğretmenlerimiz öğrencinin bireysel gelişimini daha somut verilerle değerlendirip bunları velilerimiz ile yılda 3 kez yapılan bireysel görüşmelerde paylaşırlar.

Değerlendirme

Tüm eğitim yılı boyunca devam eden gözlemler ve takip kayıtları ile öğrencilerin çalışmaları ve gelişimleri değerlendirilir. Gözlem notları ve takip kayıtları, öğrencinin gelişimini gösteren somut verilerdir. Bu veriler ışığında yapılan değerlendirmeler daha somut ve nesnel olmaktadır.

Açı Raporları

Öğrencinin kişisel gelişimine yönelik yapılan gözlem ve değerlendirmeler, yılda 2 kez yazılı olarak aileler ile paylaşılır. Bu raporlar dışında organize edilen bireysel görüşmeler ile öğrencinin gelişimi düzenli olarak velilere aktarılır.

Her sabah öğretmenlerim beni güler yüzle karşılar ve “Günaydın” diyerek nasıl olduğumu sorar. Ayakkabılarımı kendim değiştirip hazırlanırken ben de onlarla sohbete başlarım. İsim etiketimi yapıştırıp İletişim Defteri’mi de öğretmenime teslim ettikten sonra ya öğretmenlerimin masalarda bizler için hazırlamış olduğu farklı etkinlikleri yaparım ya da arkadaşlarımla sınıftaki köşelerden birinde oynamaya başlarım.

Ara Öğün ve Bahçe

Toplanma zamanı olduğunda oynadığım alanı toplayıp kahvaltı için ellerimi yıkadıktan sonra masaya otururum. O hafta kahvaltı dağıtmak benim sorumluluğumsa öğretmenlerimin de yardımıyla arkadaşlarıma kahvaltılarını dağıtırım. Kahvaltım bitince çöplerimi çöp kutusuna atar ve bahçeye çıkmak için hazırlanırım. Her gün 2 ayrı bahçe saatimizin olması fiziksel becerilerimin yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerimi de geliştirmemi sağlar. Ayrıca bağışıklık sistemimi daha güçlü kılar.

Büyük Grup Zamanı

Tüm sınıf arkadaşlarımla birlikte halıda oturup sınıfıma ait şarkı veya tekerlemeyle yaptığımız sınıf yoklamamızın ardından, takvim ve hava durumunu konuşup birbirimize bugün kendimizi nasıl hissettiğimizi sorarız. Öğretmenimizin okuduğu kitabı dinler, onun sorduğu soruları cevaplar, bizler de sorular sorarız. Büyük grup zamanında yaptığımız bu çalışmalar kendime güven, grup içinde konuşabilme, sayı sayma, şekilleri tanıma, İngilizce’yi kullanabilme, gözlem yapabilme gibi birçok becerilerimi kullanıp geliştirmemi sağlar.

Küçük Grup Zamanı

Öğretmenlerimin planladığı etkinliklerin bazılarını sınıf içinde 2 veya 3 gruba ayrılarak gerçekleştiririz. Bu sayede öğretmenlerim daha önceki gözlemlerine dayanarak desteğe ihtiyaç duyduğum alanları daha iyi belirleyip bana daha fazla zaman ayırabilirler.

Branş Dersleri

Müzik, hareket ve drama; sınıfta yaptığımız birçok etkinliğin içinde yer alsa da branş öğretmenlerimizle okul içinde yer alan spor ve müzik alanlarımızda haftada 2 gün müzik, 2 gün hareket ve 1 gün de drama dersi yaparız.

Dinlenme Zamanı

Öğle yemeğinin ardından sınıfımızdaki minderlerin üzerinde sessizce kitap okur ve çalan sakinleştirici müziği dinlerim. Her ne kadar enerji dolu olsam da günün bir bölümünde dinlenmeye ihtiyaç duyarım.

Planla-Yap-Değerlendir

Bütün sınıf halıda tekrar bir araya gelip öğretmenlerimize PDR zamanında sınıfımızın hangi alanında oynamak istediğimizi söyleriz. Seçtiğim alanda ister arkadaşlarımla istersem de kendi başıma oynarım. Zamanımız dolunca tekrar bir araya gelip öğretmenlerimize yaptıklarımızı anlatırız. Bu etkinlik ileride bir işi planlayıp hayata geçirmek ve yaptığım işi değerlendirebilmem için gerekli becerileri edinmeme olanağı verir.

Eve Dönüş Hazırlıkları

Okul günümün sonuna gelsem bile benim için öğrenme ve becerilerimi geliştirme olanağı hâlâ devam eder. Arkadaşlarımla birlikte sınıfımızı topladıktan sonra iletişim defterimi, yaptığım çalışmaların bazılarını ve o gün kirlenen kıyafetlerimi çantama yerleştirip ayakkabılarımı değiştirim.

Artık eve gitmeye hazırım ama yarın beni bekleyen öğrenme maceralarını sabırsızlıkla bekliyorum.