Açı Okul Öncesi programımız bilgi odaklı eğitimden çok, öğrencinin araştırma ve soru sorma becerilerini geliştirebileceği sorgulama odaklı bir eğitimi içerir. Okul ortamı ve sınıflar gerçek hayatı yansıtacak ve iletişime olanak sağlayacak şekilde hazırlanmıştır; öğrenciler tüm alan ve kaynakları etkin ve bağımsız olarak kullanabilirler. Öğrenilenler; bütüncül öğrenme, sorgulama ve tematik yaklaşımla hayata geçirilir. Bu temalar öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik olarak belirlenir. Yapılan etkinlikler sırasında küçük grup çalışması, eşli ya da bire bir çalışma gibi farklı öğrenme ortamları oluşturulur. Dinleme, konuşma ve sorgulama becerileri üzerinde önemle durulur. Sadece öğreteni duyarak ya da yaptıklarını tekrar ederek değil, bağımsız yapacakları çalışmalarda da gözlemleme, dili kullanma ve sorgulama fırsatı bulurlar. Böylece hata yapma ve yaptıkları hatalardan da öğrenme olanağını elde etmiş olurlar. Dili kullanarak geçirilen zaman, öğrencilerin kendilerini ifade edebilmeleri ve dili doğru kullanabilmeleri için önemlidir. İletişimsel yaklaşımda sadece dili konuşma ve anlama üzerinde durulmaz. Okuma ve yazma becerileri üzerinde de durularak öğrencinin dili öğrenmek için gereken 4 alanı da kullanabilmesi için kendine güvenini kazanması sağlanır. Öğrenme ortamında görsellik ön plandadır.

Açı Okul Öncesi, Açı Okulları’nın değerleri, felsefesi ve amacı doğrultusunda; öğrenen, özgür düşünen, karar veren, birlikte dayanışma içinde çalışarak yaşadığı toplumu ve doğayı koruyan, dünya vatandaşı bireyler yetişmesi için gerekli temeli oluşturmayı hedeflemektedir. Tüm Açı Okulları’nda olduğu gibi Açı Okul Öncesi’nde de öğretmeye değil öğrenmeye; sadece öğrencilerin değil, tüm paydaşların öğrenenler topluluğunun bir üyesi olmasına değer verilir ve çalışmalar buna uygun olarak yürütülür.