Sıkça Sorulan Sorular

Eğer kontenjan varsa, yerleşkeler arasında geçiş yapılabilir.

Sınıf listeleri, prensip olarak ikizlerin (sonraki yıllarda da) ayrı sınıflarda yer alabileceği şekilde hazırlanır.

Her yıl nisan başında bir sonraki eğitim yılı için ücretleri açıklanır.

Açı İlkokulu öğrencilerinin ortaokula devam hakkı bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin tercihlerine göre, yurt içi ya da yurt dışı, gerekli hazırlık desteği verilmektedir.

Üniversite sonuçlarımıza web sitemizdeki mezunlar menüsünden ulaşabilirsiniz.

Şu anda var olan yönetmeliğe göre eylül ayında 68 ay ve yukarısında olan öğrenciler zorunlu olarak ilköğretime başlar. Eğer başlamayacaklarsa rapor almak zorundadırlar.

Sınıflara göre yaş aralıklarımız:

5 yaş:  1 Ocak – 31 Aralık 2013

4 yaş: 1 Ocak – 31 Aralık 2014

3 yaş: 1 Ocak – 31 Aralık 2015

Nisan ayındaki kayıt sırasında raporun getirilmesi durumunda, kayıt kabul edilir.

5 ve 4 yaş: 5 tam gün 08.30-15.30

3 yaş: 09.00-15.30

Öğretim yılı başlamadan, kayıtlarını iptal edenlere yıllık ücretin tamamı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara ödemiş oldukları miktarın, öğrenim gördüğü günlere dair ödemenin dışında kalan kısmı iade edilir.